Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

INTE ALLENA

Patrik Hagman, Joel Halldorf, Libris förlag

Skribenterna bakom den här boken är vana vid att diskutera tillsammans i sin gemensamma podcast Läsarna. Teologerna Patrik Hagman och Joel Halldorf är till vardags är verksamma vid Åbo Akademi i Finland respektive Teologiska högskolan Stockholm. Boken är liten till formatet, men innehållet är skarpt, välskrivet och lättläst. Tolkningen av Luther är både initierad och nytänkande. Även den som inte är så insatt får en snabb inblick i hur Luther har tolkats historiskt och vad som har format vår syn på både kyrka och lära. Författarna lyfter bland annat fram att den svenska
reformationen byggde mer på allmänna uppfattningar om Luther än på hans undervisning. Att reformationen gick
hand i hand med politiska förändringar som lät den tjäna sina syften är visserligen ingen nyhet, men författarna gör ändå en tolkning som ger nytt ljus. De visar också att Luthers egna skrifter är fulla av självmotsägelser, och att den ”rena lutherska läran” egentligen inte existerade förrän flera århundraden efter reformatorns död. De går i polemik mot en del av det som har kommit att uppfattas som luthersk tro, och bara titeln på boken, Inte allena, låter förstå att de sticker ut
hakan i en del centrala frågor. Helt klart en mycket intressant och läsvärd bok.