Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Inspirerande konferens för pingstledare

Carla Widén var en av deltagarna i konferensen för europeiska pingstledare, som hölls i Wien i mars.

Hur var det att delta i konferensen för europeiska pingstledare, Carla Widén?
– Rent allmänt är det en förmån att få vara med och representera Sverige. Konferensen innehöll seminarier, bibelstudier och tillfällen till lovsång och bön. Peter Kuzmic från Kroatien var jättebra, tycker jag. Han talade uppmuntrande och uppbyggande om att det inte är slut med möjligheterna för Europa.
– De informella mötena i samband med måltider och sådant är också en viktig del av en sådan här konferens.

Vad gjorde störst intryck på dig?
– De personliga mötena med människor från andra länder. Det är starkt och uppmuntrande att få höra vad Gud gör i Europa. Jag talade till exempel med en pastor från Ukraina som berättade om hur mycket pingströrelsen växer där, men som ändå mitt i detta gjorde en samhällsanalys och konstaterade att man måste ha krisberedskap ifall situationen ändras. Jag tror det är viktigt att tänka på det viset, att kunna tänka om och att ändra inställning och arbetssätt utifrån hur samhället utvecklas. Mötena med människor från andra länder uppmuntrade mig för arbetet här i Sverige.

Kände du dig ensam bland alla män?
– Nej, man är så van… Det fanns faktiskt ganska många andra kvinnor med, även om det bara var jag och en kvinna från Kroatien som var valda delegater. Men många pastorsfruar från olika länder fanns på plats och det var intressant att träffa dem och förstå att de i högsta grad också är ledare, om än informella sådana. I de flesta europeiska länder skickar man pingstledningen och då blir det män.
– Jag hade med mig min lille son som då var två månader och många blev väldigt förvånade när de förstod att jag inte var medföljande fru utan deltog i egenskap av pastor och att jag just nu är föräldraledig sådan.

Vad betyder det att europeiska pingstledare håller kontakt?
– Om man vill så kan man lära av varandra. Är man öppen och pratar med andra människor ger det väldigt mycket. Men för många stod bristande språkkunskaper i vägen och vissa grupper höll sig helt för sig själva.
– En sak som jag märkte, var att väldigt många pingstledare känner varandra sen lång tid och att det inte är särskilt lätt att komma in i de sammanhangen om man är okänd och yngre.