Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Inspiration för socialt arbete i församlingar

Pingst Socialt vill stödja och inspirera församlingarna att arbeta socialt och diakonalt. Ett led i det arbetet är regionsdagar, då frågorna lyfts. Den första regiondagen hålls i Linköping den 10 november.

Ä Meningen med regiondagarna är att de ska lyfta fram goda exempel på hur man kan jobba socialt och diakonalt,
Men också samtala om de närvarande församlingarnas möjligheter att komma igång just på sina orter, säger Hans
Wikström.
Dialogen är viktig så att församlingarna får konkret stöd i sina processer, menar han. Under regiondagarna kommer man utifrån Bibeln att titta på församlingens roll i samhället.
Regiondagarna, som kommer att hållas under på olika håll runt om i Sverige, kommer exempelvis att behandla
frågor som dessa:
Hur kan församlingen och medlemmarna möta behovet av familjehem, kontaktpersoner, stödfamiljer etcetera?
Hur kan församlingsmiljön bli tillgänglig för alla?
Hur kan församlingarna ge stöd och hjälp till äldre personer?
Kan församlingen bli en aktör som jobbar utifrån Lagen om valfrihet, LOV, eller Lagen om stöd och service, LLS?
Vad bör man tänka på om man ska vara volontär i socialt arbete?
Fotnot: Den 26 januari blir det en regiondag i Jönköping. I planerna för våren ligger även dagar på Västkusten och i Norrland.