Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Inspiration för sång och musik

Den 8–10 mars möts musiker, sångare, låtskrivare och kreatörer från hela landet i Smyrnakyrkan i Göteborg under rubriken MÖT 2013.

Från och med 2013 är det konferensen MÖT som är tänkt som en mötesplats för musiker och församlingarnas
musikteam.
Ä Precis som i fjol kommer vi att ha en riktig höjdarkonsert på fredagkvällen, säger musikkonsulent Peter Stolpestad. En rad välkända musiker kommer att dela Smyrnas kyrksal med nya unga förmågor. Konsertens kapellmästare är Daniel Vessby.
Under helgen kommer fyra storsamlingar hållas, vilka alla följs av ett gemensamt samtal kring talarnas ämnen.
Ä Vi har tagit till oss synpunkter från tidigare deltagare och gått från ett smörgåsbord av seminarier till ett fåtal
gemensamma samlingar med tid till fördjupning, fortsätter Stolpestad.
Niklas Hallman kommer att tala om en tjänande attityd.
Ä Jag vill även tala om att våga släppa fram andra och skapa utrymme för andra att växa – det är så jag själv har
fått möjligheten att växa i mina gåvor och min tjänst, säger Niklas Hallman.
Ä Temat ovan vill jag presentera på ett kreativt sätt, som demonstrerar poängen med undervisningen, fortsätter
Niklas. Eftersom jag med min förkunnelse även önskar inspirera till kreativitet kan jag väva in praktiska, kreativa tips typ ”fem snabba tips” om hur vi engagerar alla generationer i gudstjänsten.
Musikpastor Samuel Hector kommer också att ha en samling där han kommer att beröra sitt nya projektuppdrag
i Pingst.
För mer info se www.möt.info