Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

INSPIRATION FÖR IDEELLA FÖRSAMLINGSARBETARE

Lovsång, bön, gemenskap, bibelstudium, panelsamtal, seminarier och nattvard. Allt fanns med på de tre regionala ledardagarna i Umeå, Västerås och Jönköping. Tillsammans samlade de närmare 2 000 personer från nästan 200 olika församlingar.

Ledardagarna var de första, som Pingst inbjöd till sedan nätverket Pingst Ledare skapades, som en uppföljning av Pingst Ledarutveckling. Fokus ligger på de ideella ledarna i församlingarna. Programmet följde i stort sett samma upplägg på de tre olika orterna. Johan Lagerbeck, som tillsammans med Karolina Toftegård fungerar som projektledare för Pingst Ledare, säger att antalet deltagare blev ungefär som förväntat. Möjligen med undantag för Jönköping, där fler skulle fått plats.
I Västerås, där Pingst.se är med tillsammans med cirka 630 personer till, inleds dagen efter incheckning med en kort film, där Daniel Alm, föreståndare för Pingst, bland annat talar om att en sund pingströrelse har ett hjärta för människor med behov.

HIT HAR FRAMFÖR ALLT ledare från Mellansverige kommit. Pingstkyrkan i Södertälje har ordnat med en buss för sina deltagare, från Edsbyn kommer också en buss med ett 30-tal personer och från Söderhamn hela 57 personer. I en alldeles proppfull Pingstkyrka med alla extrautrymmen tidagen med lovsång och tillbedjan under ledning av Pingsts musikkonsulent Samuel Hector tillsammans med lokala förmågor. Tonen sätts direkt, bland annat i sången ”Vår Gud är stor, större än allt, Hans namn är högt, högre än allt”.

SEDAN FÅR ALLA dagens deltagare lyssna till Daniel Alm, som inleder med en kort beskrivning av vad som präglar vår tid; ensam är stark, enfrågeengagemang, och fokus på det publika. Utifrån detta lyfter han vikten av att kyrkan utgör en motkultur och slår fast att Gud kan använda alla, som ställer sig till förfogande för honom.
– Jesus är det som verkligen behövs. Är han med så spelar våra resurser mindre roll. Det rike vi tillhör och den kung vi tkommer att förse oss med det vi behöver och ta oss igenom det vi möter.
Pingströrelsen föddes ur en andlig längtan och hunger och Sverige behöver höra om kraften från Jesus, slår han fast och menar att det är viktigt att vare sig lägga till eller dra ifrån något från evangeliet. Han utgår från Markus 8:10-21, där lärjungarna bekymrar sig för om de ska ha nåt att äta, trots att de alldeles nyss varit med om ett brödunder.
– Jesus är vårt dagliga bröd. Längtar vi efter honom? frågar han retoriskt.
Daniel Alms undervisning följs av ett panelsamtal, som spänner kring vad som menas med uttrycksfull andlighet till utmaningar med att integrera nya svenskar i församlingen och om behovet av nya församlingsplanteringar.

DELTAGARNA HAR MÖJLIGHET att via sms komma med frågor till panelen under samlingen. Några citat från samtalet i Västerås:
Chatrine Carlsson: Man kan be starkt utan decibel. Det handlar om tron.
Roger Stenzelius: Det är viktigt att vi är oss själva, genuina, när vi talar om Kristus.
Dan Salomonsson: Det finns ingen motsättning mellan karismatik och intelligens.
Marcus Sönnerbrandt: Cellgrupperna kan vara en fantastisk nyckel till att mötas över etniska gränser. Det räcker inte med att vi håller gudstjänst i samma hus.
Per-Johan Stenstrand: De som leder församlingarna kanske inte är entreprenörstyperna som startar församlingar.
Lunchen tar en timme och består av dricka och wrap och kyrkans café räcker inte till på långa vägar, så man får sitta där det går. Ljudnivån i kyrkans lobby blir hög när många människor hälsar på gamla bekanta eller hittar nya vänner att dela erfarenheter med, eller passar på att köpa böcker som Pingst Ledare rekommenderar.

PÅ EFTERMIDDAGEN erbjuds seminarier i en rad olika ämnen. I Västerås hålls fyra av dem i olika lokaler i kyrkan, medan resten hålls i en närliggande skola. Under två timmar med en paus för fika mitt i får deltagarna chans att fördjupa sig i följande ämnen; Starta församling, Att leda församlingen till utveckling, Lärjungaskapande, Smågrupper, Media och teknik, Socialt engagemang, Globala utmaningar och svensk pingstmission, Second hand som viktig resurs för församlingen, Bön – församlingens motor, Själavård – Församlingen som en helande miljö, Trons försvar, Gudstjänst – predikan och mötesledning, Gudstjänsten och musiken, Att leda de minsta till Jesus, Att göra unga människor till lärjungar, Forum med fokus på unga vuxna och församling, Integration – framtidens kyrka, Så når vi Sverige genom idrotten, Frivilligarbete och Alla kan läsa Bibeln.

SOM AVSLUTNING FIRAS nattvard och möjlighet till personlig förbön ges. Men innan dess är det Tigleth Malkey, som startat Södertäljekyrkan (numera en del av Stockholm Hillsong) som predikar, eller kanske snarare delar sitt vittnesbörd. Han berättar om hur han kom till personlig tro på Jesus Kristus genom sin flickvän och bibelläsning.
Han som aldrig läst en bok i hela sitt liv läste igenom hela Nya testamentet i modern version och blev tagen av berättelsen om Jesus. Med en bakgrund i syrisk ortodoxa kyrkan beskriver han hur märkligt det var för honom att delta i ett tältmöte och möta karismatiska uttryck. Men, efter att först ha bestämt sig för att hålla sig borta från detta, fick han vara med om ett möte med Jesus i sin ensamhet, som totalt förändrade hans inställning och resten är historia som man ibland säger.
– Jag skäms inte för evangeliet, säger han. Jag vill att Gud ska använda mig så att jag får med mig fler.
”Här är jag, sänd mig!” är ett av bibelorden han skickar med alla ledarna, som efter en lång dag återvänder hem till sina församlingar och uppgifterna där.