Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Inkludering på riktigt"

Susanne Lindberg ansvarar för simultantolkningen

Att få ta del av en gudstjänst och en predikan tolkad till sitt eget språk är inkluderande på riktigt. Det menar Susanne Lindberg, som sedan 80-talets mitt fungerat som simultantolk i församlingssammanhang. Numera leder hon kurser i denna konst, samt ansvarar för simultantolkningsarbetet under Nyhemsveckan.

Susanne Lindberg är engelsklärare i botten, men jobbar numera som coach i egen verksamhet med frågor kring mångfald och inkludering i fokus. Efter många år i Uppsala har hon flyttat till Gråbo utanför Alingsås, men har kvar sitt jobb och sina kunder i Uppsala, så det är där vi ses. Att säga att hon brinner för uppdraget som simultantolk, känns inte som att ta i. Hon har ett engagemang som smittar och tycker att det handlar om så
mycket mer än tolkning.
– Att erbjuda simultantolkning utgör ett grepp kring mångfald och inkludering säger hon. Det handlar om att ge utrymme, ge makt och tillträde till en gemenskap för människor med ett annat språk.
– För mig är det också ett sätt att kunna tjäna i församlingen, vilket är en annan viktig dimension, fortsätter hon.
Paulus ord om församlingen som en kropp, där varje del bidrar, är en av hennes ledstjärnor. Susanne började testa att simultantolka i Pingstkyrkan i Uppsala i mitten på 80-talet. Hon slängde sig ut i detta prestigedödande uppdrag, som hon uttrycker det.
– Man får känna på sina begränsningar mellan varven, säger hon med ett skratt. En gång tolkade jag en pastor som hela tiden använde sig av bildspråk kring tennis, som jag knappt kan något om.
Och trots att hon nu hållt på i flera årtionden, och ordnar kurser i simultantolkning och ansvarar för hela simultantolkverksamheten under Nyhemsveckan, säger hon:
– Det känns fortfarande som att gå på vatten! Men det är jättespännande och roligt.
Under årets Nyhemsvecka räknar hon med att simultantolkning kommer att ske till sex olika språk, engelska, franska, spanska, ryska, farsi och arabiska. Morgon- och kvällsmötena tolkas och målet är att konferensen ska nå ut på riktigt.
Susannes ansvar är att organisera upp arbetet och se till att talarna lämnar in utkast och bibelord i förväg så att tolkarna får en chans att förbereda sig och göra ett så bra jobb som möjligt.
– För att klara uppdraget behöver man också stilla ner sig själv innan, så att man kommer på samma frekvens.
Arbetet sker ideellt, förutom att Susanne får en husvagn att sova i och matkuponger för veckan.
– Vi tolkar är ju amatörer, men vi vill hela tiden sträva efter att bli bättre och det är roligt att möta tacksamma åhörare. Man behöver inte vara språklärare, men man behöver ha en vilja och en längtan efter att göra rätt.
I samarbete med studieförbundet Bilda har Susanne också genomfört kurser för simultantolkar, i Filadelfia i Stockholm i Pingstkyrkan i Alingsås och i Sionförsamlingen i Linköping. Hittills har det framför allt skett på en församlings initiativ, men hon skulle gärna se att fler kyrkor på en ort gick samman om både kurs och inköp av tolkutrustning. En kurs pågår under en intensiv dag och blandar teori och praktik. Sen är tanken att deltagarna ska fortsätta förkovra sig genom att bilda en studiecirkel.
Susanne Lindberg drömmer om att få till ett nätverk för tolkar i församlingarna. Som ett viktigt bidrag till arbetet att göra församlingarna till en inkluderande miljö också för människor som talar andra språk än svenska.