Inget beslut om associativt medlemskap för United

I samband med att 13 församlingen beviljades medlemskap och välkomnades togs också frågan kring United-församlingen i Malmö upp. Församlingen har nyligen beviljats medlemskap i EFS och som en konsekvens av detta begärt utträde ur Pingst. I stället önskar man ett associativt medlemskap.
Önskemålet kom in per brev den 16 maj och det fanns därmed inte tid kunna behandla frågan på sedvanligt sätt. Rådslagsbeslutet blev därför att notera önskan om utträde, men att låta frågan om associativt medlemskap behandlas först vid nästa rådslag.
– Detta av både formella och relationella skäl, säger Daniel Alm. Det ger oss möjlighet att hinna bereda frågan ordentligt, allt utifrån vår önskan att ha fortsatt goda relationer till församlingen.