Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Inga murar på rådslaget

Predikan och beslut gick hand i hand på Pingst Rådslag. Nya satsningar på romer och på psykisk ohälsa presenterades för 340 ombud i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

DANIEL ALM UTMANADE i sin predikan Pingströrelsen till att inte vara rädd för att göra fel, samtidigt som han påminde om huvuduppdraget.
– Vi tillhör dem som är med. Vi tittar inte på. Det är evidens på att de som tar emot den Helige Andens gåva har svårt att sitta still, sa Alm.
Alm berättade om sin uppväxt i en småländsk by med 350 invånare där pingstförsamlingen var en självklar del i samhället.
– Det är inte isolering som är vår väg. Staten får ta vigselrätten från oss, men vi backar inte frivilligt. Vi är en del av det svenska samhället och det som ska ut i världen. Vi är inte bara smorda, vi är sända också.
Pingstledaren menade att pingstvänner är mer tältmöte än tempelbyggnad och han varnade för att vilja isolering och själviskhet.
– Om det är så att murar byggs i kyrkan, hur kan vi då riva murar utanför kyrkan? Hur kan jag vara generös mot församlingsplanteringar i Stockholm om jag inte är öppen för det hemma i Västerås?

EN FRÅGA SOM har varit laddad och mycket uppmärksammad är pingstförsamlingen United i Malmö som valt att gå med i EFS som är en inomkyrklig rörelse i Svenska kyrkan. På rådslaget hade United Camilla Moberg som representant för den nya församlingsledningen. Hon förklarade
att United drar tillbaka sin associationsansökan till Pingst FFS för att under året arbeta med vad ett associativt medlemskap skulle innebära.
– Den formella sidan av detta är avslutad, men den relationella sidan fortsätter. Därför är det väldigt fint att du är här, det uppskattar jag mycket, sa Alm och manade alla ombud för rådslaget att stå upp och tillsammans be för församlingen United.
– Vi ber för dig och sträcker ut välsignade händer här i salen, sa Alm och ledde sedan samlingen i bön.

OMBUDEN FICK PRAKTISK information om hur Pingst kan hjälpa till. Det nationella fastighetsrådet kan bistå församlingar med sina fastigheter och eventuella fastighetsaffärer. Många landsortsförsamlingar har inskrivit i sina stadgar att vid en nedläggning av församlingen ska dess tillgångar tillfalla Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm.
– Om tillgångarna i stället tillfaller ett eventuellt fastighetsbolag inom Pingst skulle vi kunna använda dem för att hjälpa andra församlingar, sa Roger Stenzelius.
Arbetet för psykisk ohälsa presenterades. Alla reste sig upp för att be för dettanya arbete och de som är drabbade.
– Det finns hopp för psykisk hälsa och det hoppet heter Jesus, sa Christine Viklund.
Ett häfte för Pingsts arbete med romer presenterades som kan användas i arbetet med integration. Den tidigare pingstledaren Pelle Hörnmark har skrivit förordet till skriften som delades ut till alla ombud.
– Det finns saker som sägs om romer som är en avhumanisering av en hel folkgrupp,sa Anna-Carin Rabnor och framhöll häftet som ett motgift till detta.
Rådslaget antog med stor majoritet en ny struktur för det internationella arbetet efter en debatt där ombuden var överens om inriktningen men inte om hur snabbt man skulle påbörja förändringen med att skapa fyra ansvarsområden.

image description
Möten och gemenskap

Rådslaget hölls i år i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Foto: Sandra Lagestrå

image description
60-årsjubilar

LP-verksamhetens 60 år firades med kalasfika under rådslaget. Foto: Sandra Lagestrå

image description
Nya uppdrag

Både avgående och tillträdande ledamöter uppmärksammades. Vid mikrofonen, Antonio Kiasisua, ny i styrgrupp Nationell. Foto: Sandra Lagestrå

image description
Välkomna nya församlingar

Elva nya församlingar välkomnades in i Pingst. Här är några av representanterna från dem vid kvällsgudstjänsten. Foto: Sandra Lagestrå

image description
Tid för lovsång

Samuel Hector ledda kvällsgudstjänstens lovsångsteam. Foto: Sandra Lagestrå

image description
Nåd och sanning

Frida Nyberg har på uppdrag av Pingst undersökt hur församlingar bemöter homosexualitet. På rådslaget presenterade hon rapporten Nåd och sanning. Foto: Sandra Lagestrå