Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I PINGST

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I PINGST

Vi vill informera om att den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Detta är en positiv förändring och Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst) värnar om att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Pingst är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att mejla till info@pingst.se.
Pingst behandlar de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, ex. genom att handla i vår webbshop, gå en kurs hos oss, ge gåva eller kanske som församlingsanställd ha din tjänstepension genom oss. Uppgifterna används endast för det specifika ändamålet som angivits, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för ev. uppföljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.
Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Pingst räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.
Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Det sker endast efter identifiering och uppgifterna skickas till din folkbokföringsadress. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Denna text är en sammanfattning av vår Integritets-policy som finns presenterad i sin helhet på: www.pingst.se/integritetspolicy