Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Idédagar om socialt arbete

Den 2–4 oktober möts både professionella och frivilliga diakoniarbetare från olika kristna församlingar och organisationer till idédagar i Jönköping. Temat för dagarna är ”Mänskliga möten”.

Idédagarna arrangeras i samarbete mellan Sveriges kristna råd, kyrkorna i Jönköping och studieförbunden Bilda och Sensus. Dagarna inleds med ett föredrag och inspiration av Tomas Sjödin under rubriken ”Värmen dröjer sig kvar Ä om mänsklig omsorg när livet är som svårast” följt av ett samkväm i Pingstkyrkan.
Seminariedagarna bjuder både på föredrag för alla och på valbara seminarier. De gemensamma föredragen handlar om att vara och göra diakoni och utveckla en teologi som bär i det diakonala arbetet på hemmaplan och om livsförändring på djupet.
De valbara seminarierna kan till exempel handla om en kyrka för kyrklösa, om mötesplatser för funktionshindrade, Origo Resurs, familjen och hemmet som en resurs, att möta kvinnor i missbruk och mötesplatser för de glömda barnen.
En kväll bjuds deltagarna på gästabud, där Åke Samuelsson och Torgny Wirén står för programmet ”From humor & Muntra episoder”.

Fotnot: För mer information och detaljerat program se www.idedagar.com