Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

I tjänst på nytt sätt

Marcus Örebäck började i augusti, efter nästan 16 år i församlingstjänst, som rektor för June folkhögskola. – Jag känner en väldig glädje över den här möjligheten, säger han. Det känns inte som jag sadlat om, utan mer som om jag bytt plattform för mina gåvor och min tjänst.

Starten på det nya jobbet har varit intensiv. Förutom att flytta till Jönköping från Alingsås med familjen (just nu bor Marcus, hans fru och deras två barn i en studentlägenhet medan de letar nytt boende) så har det handlat om att lära känna en helt ny arbetsmiljö.
Marcus är som rektor ansvarig ledare, både för lärare och elever.
– Det är en stor utmaning och på många sätt väldigt annorlunda mot att vara pastor. Men, visst finns det en hel del som påminner om ett föreståndarjobb också, man fungerar som herde med stort ledaransvar, även om man inte utför pastorala uppgifter som vigslar, begravningar, dop och så vidare.
Nu inledningsvis har arbetet främst handlat om att lära känna personal, elever och organisation. Längre fram kan ävenundervisning stå på agendan.
– Som pastor behöver man ju jobba med det pedagogiska när man ska predika och undervisa, så det känns inte så långt borta, tycker Marcus.
För tolv år sedan kom Marcus till Alingsås pingstförsamling. Då hade han gått PTS och också varit ungdomspastor i Halmstad. Och för nio år sedan blev han Alingsåsförsamlingens föreståndare. Han har trivts bra och jobbat mycket med frågor kring vision, riktning och med samarbete med samhället runt omkring.
Vid årsskiftet började tankarna på en ny uppgift och utmaning ta fart.
– Folkhögskolan är en fantastiskt resurs, säger han, man har stor frihet att vara med och påverka på olika sätt.
I dag är omkring 200 elever knutna till June folkhögskola. Cirka 130 av dem på kurser där de dyker upp i stort sett varje dag.
Förutom allmän linje finns här dövtolkutbildning, assistentutbildning, och och behandlingsassistent- och socialpedogutbildningar och en fotoskola, samt bibelskolor som drivs i samarbete med församlingar. June folkhögskola är också delaktig i ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi, pastorsutbildningen som är gemensam med EFK och SAM) och i Pingst Ledare, det som är fortsättningen av Pingst Ledarutveckling.
– Det är en del av vårt uppdrag att betjäna och vara ett stöd för pingströrelsen och jag är glad att få vara en del i det genom den här tjänsten, säger Marcus.
När det gäller framtiden för skolan vill han än så länge spara på de stora visionsorden.
– Just nu känner jag in det hela, och försöker förstå hur allt fungerar. June är en skola som ligger bra till geografiskt och som har stor bredd, både vad gäller ålder och kompetens bland personalen. Men, det är klart att det finns utvecklingspotential, inte minst i att utveckla befintliga och nya kurser med Bibeln i fokus.
Nu jobbar Marcus i ett team av pingstskolerektorer, som leds av Ulrik Josefsson, verkamhetsansvarig för Pingst Utbildning.
De fyra pingstskolorna har ett gemensamt organisationsnummer, men jobbar fristående samtidigt som de försöker hjälpa och dra nytta av varandra.

Fotnot: Bilden är tagen av Carl-Robert Jonzon