Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

I översättarnas fotspår

Folkets Bibel – Berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln, Svenska Folkbibeln, XP Media

Hur översätts Bibeln så att den blir tillgänglig för dagens människor utan att vika av från vad grundtexten säger? Här får vi följa det intressanta arbetet med den Svenska Folkbibeln, skildrat ur olika personers perspektiv. Vi får förståelse för de olika utmaningarna I processen. Kristna ledare vittnar också om den färdiga översättningens betydelse i deras vardag, där djupa bibliska sanningar kan förklaras på ett enkelt och begripligt sätt.