Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

I Forshaga får barnen ta plats

För tio år sedan bestämde sig församlingstjänarkåren i Forshaga Pingstförsamling att inrikta visionen mot barn och unga familjer. I dag, tio år senare, är söndagsskolan församlingens centrum.

Maj Sundholm har varit med i Pingstförsamlingen i Forshaga länge. Hon är också en del av församlingstjänarkåren.
– När vi började visionerna för tio år sedan om en ständigt växande församling insåg vi att vi behövde böja oss för den yngre generationen. Om vi skulle expandera så behövde vi ge de unga utrymme och låta dem ta plats. Men det betydde inte att vi äldre inte kunde vara en del av visionen, tvärtom.
– Men det måste erkännas att det var lite trögt i början, berättar Sven Svärd, som också ingår i församlingstjänarkåren. Efter några år anställdes Staffan Hellström som församlingens föreståndare. Både Maj och Sven berättar att med hjälp av Staffan, församlingstjänarkåren och Guds ledning började visionen landa bland medlemmarna.
– Då började det hända saker, berättar Desiré Jonsson. Tillsammans med Mattias Strömgren är hon en av eldsjälarna bakom söndagsskolan.
– Man kunde inte förlita sig på att andra människor skulle göra jobbet åt en. Utan det hängde på mig om det skulle bli någon söndagsskola eller inte, säger Desiré Jonsson.

Barnperspektiv
Idag har all planering i församlingen barnperspektiv, oavsett om det handlar om lokaler, verksamhet eller låtval på gudstjänster. I Forshaga har söndagsskolan blivit församlingens nav.
– Vi började satsa stenhårt på barnen och söndagsskolan, berättar Maj Sundholm. På så vis kom vi i kontakt med hela familjen.
– Ibland är det barnen som drar med föräldrarna till kyrkan för att de så gärna vill till söndagsskolan, säger Staffan Hellström.
Visionen framåt är att söndagsskolan ska växa och att man i ännu större grad ska nå barnen som finns utanför kyrkan.
– Vi hoppas också på att hitta ännu flera ledare och så drömmer vi om en dubblering av söndagsskolan, säger Mattias Strömgren.
– Vi vill ha mer sång och musik i söndagsskolan. Vi vill kunna konkurrera med ljudvolymen och överösta de som håller gudstjänst en trappa upp, menar Desiré Jonsson.
När barnen kommer upp i tio- elvaårsåldern finns det inga resurser till söndagsskola. Då måste gudstjänsterna anpassas så att barnen trivs.
– Jag måste anpassa mitt prat så att barnen förstår och utforma gudstjänsterna så att de känner sig delaktiga och trivs och vill vara med, säger Staffan Hellström.
I Forshaga har man inte slutat visionerna. Nu planerar man för de kommande tio åren.
– Det här kan alla göra, säger Desiré Jonsson. Vi är inga proffs här i Forshaga men vi fokuserar på det vi kan och på de gåvor medlemmarna har!