Hur tycker du en bra ungdomssamling ska vara?

Caroline Andersson, 16 år, Upplands Väsby
– Eftersom ungdomssamlingarna oftast är på fredagskvällarna, när man är lite trött och seg, tycker jag att de inte ska vara alltför långdragna. En kort predikan med konkreta råd att applicera i sitt eget liv, och efteråt kan det kanske finnas diskussionsgrupper för dem som vill. Jag gillar lovsång så det ska vara mycket musik!
– Kul om man någon gång i månaden går ihop flera kyrkor och anordnar ett stort möte, och att man ibland har speciella lovsångsmöten.

Lucas Martinsson, 19 år, Degerfors
– Viktigast är att det är skönt folk och att Gudsnärvaron är hög! Och så en bra talare som fångar ens uppmärksamhet. Jag tycker det ska vara mycket lovsång, både gamla godingar och nya låtar funkar. Mötet bör vara 1–1,5 timmar långt så att man hinner hänga lite efteråt också.
– Egentligen spelar det ingen roll om det är på fredag eller lördagskvällen, men det är klart; man är ju lite seg efter jobbet på fredagen…

Matilda Åberg, 18 år, Sundsvall
– Jag gillar när mötena är fartiga och fyllda med musik! Mycket energi! Det ska inte vara en alltför lång predikan som gör att man blir trött.
– Jag tycker också att det är viktigt att ungdomar håller i stora delar av mötet. Både lovsångsteamet och att hålla i predikan. I min kyrka har vi inte direkt haft en ungdomspastor, så vi har fått hålla i det mycket själva och det har funkat bra. Det blir lättare att relatera till det som sägs om det är ungdomar som pratar.

Max Anderhell, 18 år, Falun
– För det första är det viktigt att komma dit med rätt inställning, det gör otroligt mycket för hur kvällen kommer att bli och upplevas.
– Sköna ingredienser på mötet är en predikan, gärna lite utmanande och tänkvärd, sedan lovsång där alla får vara med, det får inte blir en enmansshow, och kvällen ska avslutas med fika! Det är också schysst om ungdomarna får tillfälle att medverka så mycket som möjligt!

Enkät: Linda Ramstrand