Hörnmark mötte Attefall

Samfundsminister Stefan Attefall inbjöd i början av december till ett möte på Rosenbad med representanter för Sveriges religiösa samfund. Pingst representerades av föreståndare Pelle Hörnmark och direktor Peo Larsson.
Deltagarna i mötet förde ett samtal kring trossamfundens roll och möjlighet att bidra till en bra integrationsprocess i samhället, om religionens plats i det svenska samhället och trossamfundens uppgift i samhällsutvecklingen och fick också möjlighet att ställa frågor och framföra önskemål, exempelvis om ökade statsbidrag.
Pelle Hörnmark menade efteråt att det viktigaste med mötet var att få vara med och synliggöra den betydelse och kraft som människor från de olika trosrörelserna representerar.