Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hon hjälper människor att klara sig själva

– Att kunna hjälpa människor i vardagen är ett sätt att visa Jesu kärlek. Det säger Margareta Yderstedt, som sedan två år tillbaka på ideell basis jobbar med Filadelfia Support i Filadelfiakyrkan i Stockholm. – Det handlar om hjälp till självhjälp säger hon.

Margareta Yderstedts sista tio år i yrkeslivet arbetade hon som så kallad samhällsvägledare på ett medborgarkontor i Rinkeby.
Ä När min pension närmade sig tänkte jag att man kanske kunde göra något av detta i min kyrka också.
Sagt och gjort. Hon presenterade sin idé för Filadelfias ledning och nu finns hon på expeditionen en dag i veckan och på telefon dessemellan.
Församlingen kommer i kontakt med många människor, som vid sidan av de andliga behoven också har andra
behov. Kanske har man hamnat i ekonomiska svårigheter, inte förstått hur man kontaktar olika myndigheter eller kört fast i ”blanketträsket”.
Då finns Margareta där med sin ”hjälp till självhjälp”. Hon hänvisar till de rätta instanserna och de rätta myndigheterna, hjälper till att hitta rätt blanketter och ibland också med att fylla i dem om den som besöker har svårt med språket.
Ä Ibland har jag också hjälpt till med att förklara ett beslut från Migrationsverket och också att skriva en överklagan på
svenska, säger hon. Men jag lägger mig inte i själva innehållet.
Hon informerar om vikten av att betala räkningar i tid, vad det innebär att hamna i kronofogdens register och varför det är viktigt att undvika det och kan hänvisa vidare till konsument skuldrådgivning när behov av det finns.
Ä Däremot kan jag inte åta mig att hjälpa till med deklarationer, säger hon.
Hon jobbar också med att inbjuda personer från olika myndigheter och instanser att komma till speciella samlingar i kyrkan och informera om hur de jobbar.
Just nu är det många nya svenskar som behövt använda hennes tjänster, ungefär till två tredjedelar uppskattar hon. Och de, precis som alla andra, får göra det utan att betala något.
Denna typ av tjänster är också gratis på ett medborgarkontor.
Ä Jag tycker det är givande, roligt och gott att kunna hjälpa mina medmänniskor, säger hon. Och jag tycker det känns bra att hjälpa människor att kunna ta tag i sina liv och sina problem själva, så att de kan gå vidare med högburet huvud.
Ibland upptäcker hon att de hon träffar behöver själavårdssamtal och då kan hon också hänvisa dem vidare till kyrkans samtalstjänst.
Ä Ledstjärnan i mitt arbete är alla människors lika värde, säger hon.
Eric Andersson är en av pastorerna i Filadelfia och den som är spindeln i nätet för det diakonala arbetet i församlingen, där Filadelfia Support är en del. Församlingen har valt att låta det diakonala arbetet vara helt uppbyggt på frivilliga arbetsinsatser.
Eric är mentor för dem som jobbar ideellt, predikar om vikten av socialt arbete, marknadsför det som görs och är med och rekryterar nya frivilligarbetare.
Ä Vi jobbar både med att nå människor som har olika behov och de som vill vara med och hjälpa, säger Eric Andersson. Vi har resurserna och möjligheterna att hjälpa till och min erfarenhet är att det finns många som vill vara med.
Just nu är Filadelfiaförsamlingen engagerad i fältarbete genom en minibuss som tre gånger i veckan kör runt i Stockholms parker och företrädesvis knyter kontakt med missbrukare. De personerna bjuds in till kafékvällar i kyrkan, som hålls varje vecka, och till gemenskapslördagar en gång i månaden, som arrangeras tillsammans med ytterligare några kyrkor. Då är ett 40-tal personer engagerade i att bland annat bjuda omkring 80 personer på lunch.
Sen är också ett 40-tal volontärer engagerade i väntjänst, som innebär att gamla och sjuka får besök i sina hem.
Så ser det ut just nu, men kanske inte om ett år eller två för då kanske nya frivilligarbetare vill jobba med andra saker.