Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Högt tryck på pastorsutbildning

Det har varit ett högt tryck av sökande till årets pastorsutbildningar, skriver tidningen Dagen. Pingsts utbildning ALT har också fått en liten ökning och alla de nya studieplatserna, omkring 50 stycken, är fyllda. Totalt går cirka 130 studenter i ALT:s program.
En skillnad i dag är att många församlingar söker pastorer med särskilda inriktningar, till exempel integration, familj eller sociala frågor. Det kommer att bli någonting som pastorsutbildningarna behöver förhålla sig till framöver,
menar Ulrik Josefsson, verksamhetsansvarig för Pingst Utbildning.
Den nya organisationen för ALT, som Pingst.se har skrivit om tidigare, där Pingst, EFK och SAM går ihop som ägare av en gemensam utbildning under namnet ALT vilken också kommer att innefatta Örebro Teologiska Högskola, träder i kraft först till nästa läsår, höstterminen 2017. ÖTH har i år antagit 27 nya pastorsstuderande.