Högre inkomster och lägre kostnader än beräknat

Årets resultat för Pingst – fria församlingar i samverkan blev 1,7 miljoner plus, meddelade en stolt direktor Peo Larsson på årets Rådslag.

Under räkenskapsåret har inga reserver behövt användas, inkomsterna har varit högre än beräknat och kostnaderna lägre.
Peo Larsson berättade förombuden på Rådslaget att deadministrativa kostnaderna ligger strax över 10 procent, att lånen på fastigheten i dag är nästan 29 miljoner och att det egna egna kapitalet nu ligger på nästan 20 miljoner, efter att för fem år sedan ha varit drygt -19 miljoner.
Ä Tack alla ni som varit med och gjort detta möjligt, sa han.
Också Pingstskolorna, PSK, kunde under Rådslaget rapportera om ett bra ekonomiskt år med ett rörelseresultat på kring 1,8 miljoner, 600 000 kronor bättre än budget. Förra året deltog 1 561 personer i de olika kurserna på folkhögskolorna.