Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

HJÄRTEFRÅGOR

Utvalda texter, Carl-Henric Jaktlund, Argument Förlag

I Carl-Henric Jaktlunds reflektioner över tro, samhälle och vardagsliv finns många guldkorn, formulerade på ett rakt och berörande sätt. Boken är en samling utifrån hans många år som krönikör och ledarskribent på tidningen Dagen.
Jaktlund riktar sig till de människor som befinner sig mellan de motpoler av tvärsäkerhet som präglar debatten – de övertygade ateisterna och de som anser sig ”ha full koll på Gud och tycker att det bara finns svar, inga frågor.” Han vill
uppmuntra den gudstro som finns hos många, men som man inte tror räcker eller betyder något. Han vill göra den kristna tron begriplig och tillgänglig, samtidigt som han värjer sig mot de förenklingar och generaliseringar som finns i samhället och kring tron.
Det ryms mycket visdom i formuleringar som denna: ”Kyrkans uppgift ligger kanske mer i att dela sin berättelse och gestalta sin tro än att försöka ge bevis för den? För då kan människor börja tvivla på sina tvivel och då är tron aldrig långt borta.”