Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hjärta för Europa

I början av mars stod Filadelfiakyrkan i Stockholm värd för ledarskapskonferensen "Jesus4Europe and beyond". Det handlar om en konferens för pastorer och ledare med hjärta för Europa och mission.

Bakom konferensen stod PEF och PEM, Pentecostal European Fellowship respektive Pentecostal European Mission.
Konferensen var inriktad på frågor som har med uppdraget att sprida evangelium att göra och innehöll bland annat rundabordssamtal i mer än 20 olika ämnen.
Under konferensdagarna, 8–10 mars, stod Europas och världens behov och möjligheter i fokus.
Pastorer och ledare från Sverige med hjärta för Europa och mission var målgruppen, liksom pastorer och ledare från andra delar av Europa som svenska pingstförsamlingar på olika sätt har kontakt med.
Cirka tvåhundrafemtio personer deltog i konferensen.
Fotnot: PEF har sitt huvudkontor i Bryssel och dess ordförande är för närvarande Pelle Hörnmark. Paul Waern sitter med i PEM:s styrelse. Läs mer om PEF på www.pef.eu