Hjälp valberedningen!

– Kom med förslag till oss! Gärna i god tid! Det säger Andreas Ardenfors, sammankallande i valberedningen för Pingsts alla styrelser.

Efter årets Rådslag består valberedningen av Andreas Ardenfors, Norrköping, Christina Hellström, Överhörnäs, Gun-Britt Olofsson, Stockholm, Tomas Henning, Falköping, Magnus Gnisterhed, Tenhult, Gunnel Ericson, Strängnäs och David Sundström från Luleå.
Vilka som ska ingå i valberedningen bereds av Vigselnämnden och delegaterna väljs på rådslaget för ett år i taget.
Målsättningen för valberedningen är att före årets predikantvecka ha inventerat behovet av nyval inför nästa rådslag och ha meddelat detta till församlingarna.
Alla som har förslag på personer kan mejla dem till den speciella mejl-adressen valberedningen@pingst.se.