Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

Hjälp ges till församlingar

Hur får vi cellgrupper att fungera? Behöver vi ändra våra stadgar? Kan omsorgsarbetet utvecklas? En församlingscoach hjälper församlingen att finna svar.

De är till för att hjälpa att hjälpa församlingar med ett utvecklingsområde, att ta sig från tanke till handling. Församlingscoacherna är behjälpliga med allt från att jobba fram nya stadgar, till ledarskapsträning, visionsformulering, sång och musik eller evangelisation. Däremot är coacherna inte till för att arbeta med krishantering. Den typen av ärenden hamnar hos församlingskonsulterna.
Roland Pettersson, som är föreståndare i pingstförsamlingen i Skellefteå, har fungerat som coach ända sedan Pingst startade detta för cirka fem år sedan. Hittills har Roland coachat sex olika församlingar. Coachningprojektet består av ett ettårigt program, som innehåller minst fem träffar på plats.
– Det är ett roligt uppdrag, tycker Roland och säger att det innebär möten med många fantastiska härliga människor.
När Roland ska nämna en coachningprocess som sticker ut blir det församlingen i Kiruna.
– Här stod man inför nedläggning, men valde att ta in en coach. Det ledde i sin tur till ett nystartsprojekt och i dag har församlingen 70 medlemmar, varav 25 döptes förr året. Härom söndagen var 80 personer på gudstjänsten, berättar Roland Pettersson.

Fakta/

  • Församlingen, som anlitar en coach från Pingst står för mötesarvodering och reseersättning till coachen.
  • Det går att ansöka om ett bidrag på 10 000 kronor från Pingst vilket täcker en stor del av kostnaden.
  • Ansvarig för coacher är Andreas Ardenfors. Han nås på 08–619 25 70 eller andreas.ardenfors@pingst.se