Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

HITTA DIN KÄNSLOSTYRKA

Doris Dahlin och Maggan Hägglund

Det finns personlighetsdrag som uppfattas som svagheter fastän de lika gärna kan utgöra styrkor. Det finns människor vars liv begränsas för att de inte lärt sig att tolka och bejaka sitt eget jag. Att vara känslig är en egenskap som så ofta ses som något negativt. Vi vill inte visa vår sårbarhet utan försöker gömma undan den, bli ”normala” och passa in.
Därför behövs en bok som denna. ”Att vara sensitivt begåvad är att ta in fler intryck och avläsa fler signaler från omvärlden än de flesta och att ha en hjärna som bearbetar dem på ett extra djupt sätt,” skriver författarna.
De visar hur man genom att lära sig att förstå sig själv och sätta gränser, kan finna styrkan i sina känslor. Boken innehåller många exempel ur vardagen att känna igen sig i. Det pedagogiska upplägget med sammanfattningar och praktiska övningar gör budskapet lätt att ta till sig och tillämpa. Läsaren uppmanas att våga släppa fram sitt autentiska jag, att ”leva och vara sig själv lugnt och utan rädsla.” Budskapet är befriande och jag rekommenderar boken varmt.