Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

HILLSONG

Samlar tusentals besökare varje söndag

Hillsong Stockholm samlar tusentals gudstjänstbesökare varje söndag och möts i hundratalet smågrupper i veckorna. Församlingen, som är en av Stockholms yngsta pingstförsamlingar, består till stor del av unga människor. Här hittar många, som aldrig tidigare haft någon kontakt med frikyrkan, ett andligt hem. Förra året döpte församlingen 161 personer. Följ med till kyrkan som fick epitetet ”Frikyrkans bästa verktyg!” i ett dagstidningsreportage härom året.

Egentligen började det redan 2006. Då startade Andreas Nielsen en församling i Stockholm med namnet Passion Church. Han hade tidigare varit en del av Karisma Centers ledarteam, och när den församlingen gick i konkurs, så valde han att gå vidare genom att starta på nytt.
Redan från början fanns starka band med Hillsong, framför allt genom personliga kontakter med Hillsongs grundare och frontfigur, pastor Brian Houston. Efter några år var samarbetet konstituerat och församlingen heter sedan 2009 Hillsong Church Stockholm.

ANDREAS NIELSEN LEDER, tillsammans med sin fru Lina, verksamheten som samlar nästan 2000 besökare sammanlagt i fyra gudstjänster varje söndag. Ett hundratal smågrupper, så kallade Connectgrupper, möts varje vecka och man anordnar även i kvällsbibelskola Ä Evening College. Ungdomarna har även egna möten och sena fredagskvällar finns team från Hillsong ute på stan till stöd och hjälp för människor i utsatta och problematiska situationer.
Församlingen har under sin relativt korta historia haft flera adresser för sin gudstjänstverksamhet och den snabba tillväxten har hela tiden ställt krav på tillräckliga utrymmen. De senaste åren har man hyrt in sig på Nalen i Stockholm.
Men det kontraktet gick nyligen ut och från och med mars månad håller församlingen i stället sina söndagsgudstjänster i biografen Park i Stockholm.
Att kunna samla alla gudstjänstbesökare samtidigt till gudstjänst är inget mål i sig, förklarar Nielsen, och menar att det finns fördelar med att ha flera gudstjänster.
Ä Dels så blir det ju fler alternativ för gudstjänsttid att välja på, säger han. Dels ger det utrymme för många att vara med och hjälpa till i olika uppgifter.

FÖRSAMLINGEN HAR UNDER sin korta historia blivit omtalad för sin snabba tillväxt, för att attrahera en ung generation och förstås den speciella gudstjänstform och musikstil som karaktäriserar Hillsongförsamlingar men som vi i dag, helt eller delvis, kan möta också i andra pingstförsamlingar.
Men inte bara gudstjänstformen utan även arbetet i övrigt följer Hillsong-mallen, vilket i sin tur understryker att Hillsong inte är att betrakta som en församlingsrörelse utan faktiskt som en enda kyrka. Eller som Andreas Nielsen uttrycker det:
Ä Hillsong är en kyrka med flera rum och i ett av rummen finns vi i Stockholm.

HILLSONG ÄR ALLTSÅ EN ENDA kyrka som arbetar på olika platser i världen? Blir det inga svårigheter att anpassa verksamheten efter lokala förhållanden, folkmentalitet, kulturella skillnader med mera?
Ä Jag menar att det är ett större problem att man ofta försöker anpassa Gud till lokala förhållanden i stället för att anpassa våra församlingar till Gud. Han är ju densamme överallt.
VARFÖR HAR NI VALT ATT VARA ANSLUTNA TILL PINGSTRÖRELSEN I SVERIGE?
Ä Det är naturligt. Hillsong är en pingstförsamling, knuten till Australian Christian Churches (tidigare Assemblies of God in Australia). Så vi brukar säga att vi är Sveriges mesta pingstförsamling Ä anslutna som vi är till två pingströrelser.
NI ANSES OFTA SOM EN UNGDOMSNISCHAD FÖRSAMLING?
Ä Ja, men det håller jag inte riktigt med om. Vi vill ha flera generationer i vår församling och jag ser en växande, äldre skara som deltar i vår gemenskap.
MEN ÄR INTE TILL EXEMPEL DE MUSIKALISKA UTTRYCKEN UNGDOMSINRIKTADE?
Ä Vi är självklart glada om vi kan attrahera ungdomar. Och vi vill också gärna ge möjlighet för människor med olika gåvor att delta med sin kreativitet på olika sätt.
Ä Jag tror dessutom att musiken uppfattas som ungdomlig därför att man inte riktigt väntar sig den sortens musik just i kyrkan. Möter man den i andra sammanhang, till exempel i TV eller går på en musikal, så placeras den inte i ett speciellt ungdomsfack.
FRÅGOR OM DOP OCH MEDLEMSKAP HAR VARIT AKTUELLA UNDER VINTERN I MÅNGA PINGSTFÖRSAMLINGAR. VAR FINNER VI HILLSONG I DETTA?
Ä Vi välkomnar alla, troendedöpta, barndöpta eller inte döpta alls i vår gemenskap. Däremot förkunnar vi och praktiserar troendedop, och vår önskan är att alla som finns med oss ska ledas fram till troendedop. Under 2013 döpte vi 161 personer och hittills i år (februari) har vi döpt ett drygt 40-tal.
Ä När det gäller ledare som i sitt ledarskap har ansvar för andra så kräver vi troendedop. I övrigt kan man få vara med och delta där man tycker sig ha något att bidra med.
HUR ÄR DET MED FORMELLT MEDLEMSKAP?
Ä Vi har inget medlemsregister, utan tillämpar vad man brukar kalla aktivt medlemskap. Det vill säga de som aktivt deltar i gudstjänster och Connectgrupper tillhör gemenskapen. Och dem håller vi kontakt med genom att de finns med på vår kontaktlista.
Ä Det är en modell som är vanlig i de flesta pingstförsamlingar i ett internationellt perspektiv.
VAD HAR DU MED DIG AV ERFARENHETER FRÅN DIN TID I KARISMA CENTER IN I DET ARBETE DU STÅR I NU?
Ä Den frågan får jag ofta och har svarat på den många gånger. Men jag kan säga att det som betyder mest för mig personligen i allt detta är erfarenheten av att Gud inte ger upp sin plan för en människa. Han är god och det är en stor nåd att få fortsätta tjäna.
Ä I övrigt kan jag bara konstatera, med tanke på den tiden, att det är viktigt att lära sig krypa innan man går. Att saker måste få ta tid. Och självklart är det viktigt för mig som pastor här att ha bollplank och regelbunden kontakt med rådgivare. Där är förstås Brian Houston, min överordnade pastor och den jag svarar inför, viktig, men också det stöd vi får från Pingst här i Sverige.