Hela världen här och nu

IBRA, Pingst och Pingstkyrkan i Uppsala inbjuder den 13–15 januari till en konferens om onådda folk och flyktingar. En av de medverkande är migrationsverkets t f generaldirektör Michael Ribbenvik, som kommer att ge ett helikopterperspektiv på flyktingfrågorna.

”Hela världen här, nu” heter konferensen som inleds på fredagseftermiddagen med anmälan, mingel och mat. Därefter följer ett missionsmöte, där Karl Härgestam talar. På lördagsförmiddagen får deltagarna lyssna till Michael Ribbenvik och efter ett fikaavbrott kommer goda exempel att delas och tips på verktyg som appar, radioprogram och annat att ges.
Konferensen avslutas i och med söndagsförmiddagens gudstjänst, där värdpastor Dan Salomonsson predikar.
Fokus under helgen kommer att ligga på onådda folk, på integration och missionsutmaningen. Många församlingar runt om i landet har just nu en historisk möjlighet att nå en rad olika folkgrupper. Hur kan församlingarna mobilisera för att göra sitt bästa ”i en tid som denna”, kommer att vara en av ingångarna.
Den som vill delta i konferensen behöver föranmäla sig. Det görs via hemsidan www. pingst.se. Deltagaravgiften är 400 kronor och inkluderar mat. Grupprabatt tillämpas om det kommer flera från samma församling. Då blir priset 300 kronor för tre personer och uppåt.