Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hedin slutar

I februari meddelade Sten-Gunnar Hedin att han vill sluta som föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Han är vald fram till 2009 års Rådslag, men vill sluta så fort som frågan om efterträdare är löst.

Förra årets turbulens kring ekonomin i Pingst – fria församlingar i samverkan och det åtstramningspaket som följde har naturligtvis haft betydelse för hans beslut.
–?Det är bättre att låta nya människor komma in nu, säger han, och konstaterar att han lämnar i en tid då resultatet från 2007 pekar på plusresultat och årets budget också är lagd så att den ska ge ett överskott.

”Stort privilegium”
I ett brev som skickades elektroniskt till pingstförsamlingarna när beslutet blev offentligt skrev Sten-Gunnar Hedin bland annat så här: ”Att representera pingstförsamlingarna har varit och är ett stort privilegium och att få delta i formandet av församlingarnas nya gemensamma ’plattform’ har varit inspirerande. Till allt detta får jag anledning att återkomma senare.”
–?Vi känner förstås en sorg över det här beslutet, kommenterar Jörgen Gidlund, ordförande i Pingststyrelsen.
–?Sten-Gunnar Hedin har på ett fantastiskt sätt varit vår talesman gentemot kyrkor och i debatterna i media. Och han drog ett mycket tungt lass för att få till Pingst – fria församlingar i samverkan och samarbetet mellan pingstorganisationerna.

Inget förslag vid Rådslaget
Valberedningen kommer inte att presentera ett namnförslag på ny föreståndare vid årets Rådslag.
Däremot planerar man att föreslå att arbetet med att hitta en lösning blir folkrörelseförankrat och sker genom en process där så många som möjligt kan få göra sin röst hörd. Ett par veckor före Rådslaget tänker valberedningen i ett brev till församlingarna precisera de tycker att en sådan process skulle kunna gå till.
–?Sen är det upp till Rådslaget att anta, förkasta eller ta delar av förslaget, säger Andreas Ardenfors, valberedningens ordförande.
Ordinarie Rådslag för Pingst – fria församlingar i samverkan hålls i Uppsala den 25 – 26 april.
–?Det måste få ta tid att ta fram förslag till ny föreståndare, det ska inte hastas, menar Jörgen Gidlund, som tror att beslutet om ny föreståndare tidigast kan tas vid ett extra Rådslag någon gång i höst.