Hederspris till Järlestrand

Sångaren Mikael JärlestrandT illdelades årets Fyrljuspris i samband med festivalen Skärgårdssång i
Tanumstrand. Fyrljuspriset är ett musikaliskt hederspris, som i år delades ut för fjärde gången i Sverige. Ett liknande pris finns i Norge sedan 2008.
Priset innebär ett erkännande för mångåriga och betydande insatser för kristen musik i Sverige och ges till någon som med sin musik har berört många människor. I motiveringen för årets pris står bland annat att Mikael Järlestrand ”har gett nytt blod till en tynande genre och genom att plocka upp vandringsstaven efter föregångare som Einar Ekberg, Einar Waermö, Göran Stenlund, Jan Sparring med flera stora kyrkosångare har han troget och över lång tid gett ny aktualitet åt en älskad repertoar”.
Fyrljuspriset har tidigare gått till Ingemar Olsson, Ingmar Johansson och Bengt Johansson.