Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Här samlas hela världen till gudstjänst

I Ersboda växer Umeås dotterförsamling

Giesela och Johannes Nestander leder ”Christ for People”, CfP, en växande församling med stora drömmar för Ersboda, en stadsdel i Umeå ökänd för sina problem. CfP är en dotterförsamling till Pingstförsamlingen i Umeå.

Alla gudstjänster börjar med fika, berättar Johannes Nestander. Vi vill bygga en församling med mingelkänsla, gemenskap och närhet. Cafébord med stolar runt och en och annan skön soffa är inredningen i möteslokalen, som inryms i Folkets Hus mitt i Ersboda.
Ä Samtidigt vakar vi över en enkel, radikal och Jesus-centrerad förkunnelse. Det är naturligt med hängiven lovsång, profetia, bön för sjuka och befrielse. Vi ser att mitt i det enkla och naturliga kommer Guds kraft och hans närvaro är påtaglig.
Gudstjänstbesökarna möts av en mångfald av språk, olika kulturella och religiösa bakgrunder och människor i alla åldrar.
Johannes Nestander förklarar att församlingens namn visar på visionen.
Ä Vi ser framför oss att individer från olika folkslag ska lära känna Jesus och ta honom vidare till de sina.
Gisela och Johannes Nestander trodde först att de skulle bli missionärer.
Ä Men vi är inte så bra på språk och det blev en annan inriktning. Fast egentligen är det här ett missionsuppdrag.
Efter en tid som gifta, och med en växande husgrupp, började paret Nestander längta efter att gå bibelskola och valde då att jobba teoretiskt med ett församlingsplanteringsprojekt.
Ä När vi sen kom tillbaka hem, till Sävar en liten bit norr om Umeå, kände vi att kallelsen tog fart. Kallelsen kom starkt att plantera, men jag ropade till Gud i bilen ”Kalla någon annan. Men om ingen annan går, så går jag.”
En ny husgrupp växte fram hemma hos paret. Där drömde och visionerade de om en ny församling i en onådd stadsdel.
Samtidigt blev människor som bodde i Ersboda frälsta.
Ä Gud ledde oss steg för steg och kallelsen att plantera församlingen växte fram. Gud talade till oss om trasigheten och de speciella behoven i Ersboda.
Kan du förklara relationen till en etablerad församling?
Ä För oss har det hela tiden varit viktigt att ha en stark koppling till en moderförsamling, som i vårt fall är pingstförsamlingen i Umeå.
Därför presenterade de sin vision redan från början.
Ä De tog oss till sitt hjärta och delade vår längtan från första stund. Sedan några år är jag en i ledarskapet, avskild som äldste, säger Johannes.
Visst behöver de förklara och bolla frågor och funderingar som dyker upp efter vägen. Det är nyttigt både för båda parter.
Ä Men om det ska vara motiverat med en ny församling måste den få utvecklas efter nya tankar, gå andra vägar och hitta egna former. Fast vi tänkt olika och missförstått varandra ibland så har vi som dotterförsamling aldrig känt oss kontrollerade. Nils Ulander, pastor i Pingstförsamlingen, har alltid gett oss uppmuntran och en stabilitet som vi så väl behöver, säger Johannes.
Hur ser ni på att folk kommer till er från andra etablerade församlingar till exempel från pingstförsamlingen i Umeå?
Ä Vår inriktning är absolut att nå de onådda. För att få fart på arbetet behövs dock ett team av medvetna arbetare. Ledningen i CfP har kommit till Ersboda från andra sammanhang, utifrån en kallelse och som svar på våra böner.
Ä När det kommer troende från andra församlingar brukar vi ganska snabbt ställa krav på engagemang. Då visar det sig vilka som har en kallelse och vilka som bara vill kolla läget.
Vilka problem och glädjeämnen har ni just nu?
Ä Vi behöver en större lokal och vår stora glädje är att människor kommer till tro och får sina liv förvandlade. Just nu är det en miniväckelse bland romerna och vi har alltid ofrälsta med på gudstjänsterna.