Hans Wikström slutar på Pingst Socialt

Pingst Socialts verksamhetsledare Hans Wikström övergår i och med årsskiftet till annan tjänst, då han tillträder som pastor och föreståndare i sin hemförsamling i Härnösand.

Ä Jag har brottats med denna fråga under en tid och upplever starkt att jag ska gå in i denna tjänst, berättar han.
Det var i och med rådslaget 2011 som Hans tog över det operativa ansvaret för i första hand LP-verksamheten. Vid kommande rådslag 2012 klubbades den nya inriktningen där Pingst Diakoni, PHV (Pingstförsamlingarnas
handikappverksamhet) och LP-verksamheten skulle hitta beröringspunkter till samordning under det gemensamma namnet Pingst Socialt.
Att det bara blir dryga två år i uppdraget tycker han är alltför kort.
Ä Det är först nu som vi ser att vissa av de strukturförändringar vi gjort börjar ge frukt. Men när kallelsen från församlingen att gå in som föreståndare tog ny fart i våras insåg han behovet av att välja väg.
Ä Tajmingen inte helt optimal men den stabilitet jag och mina medarbetare kunnat skapa under så kort tid gör att jag inte på något sätt är bekymrad över framtiden.
Organisationen har en trygg plats inom Pingst med support både av ideologisk och strukturell karaktär.
Pingsts direktor Peo Larsson kommer att gå in som operativt ansvarig från och med november till dess efterträdarfrågan är löst.