Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hans Wikström ny LP-chef

Hans Wikström blir ny chef för LP-verksamheten. Han börjar i augusti på halvtid och går från årsskiftet över på heltid.

Hans Wikström välkomnades in i sin nya tjänst under rådslaget. Han är väl förtrogen med LP-verksamheten eftersom han mellan 2011 och 2013 var verksamhetsansvarig för det som då kallades Pingst Socialt.
Han har de senaste åren varit föreståndare i sin hemförsamling i Härnösand, men sa för några månader upp sig från den tjänsten utifrån en känsla att han skulle göra något annat. Då var inte chefsskapet på LP något som låg i vågskålen. Men när han fick frågan svarade han ja.
Det blir en delvis ny verksamhet han kommer tillbaka till, eftersom LP-styrelsen under det senaste året gjort en genomlysning av hela LP-verksamheten. Församlingsnära är ett viktigt ledord i det nya som växer fram. Exempelvis genom en tydlig koppling mellan regionledare för LP och lokala församlingar och satsning på församlingsnära stödboenden.
De åtgärder som vidtagits har bland annat inneburit att LP-verksamhetens ekonomi är i balans.
– Det är en glädje att Hans Wikström tar över ledningen av LP, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst. Vi ser framtiden an med tillförsikt!