Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hans Jansson efterlyser syndanöd

Behovet av väckelse är katastrofalt stort i Sverige. Det menar pastorn Hans Jansson och pekar bland annat på det stora moraliska förfallet i vårt land och våra alltför andligt svaga församlingar.

Hans Jansson har sina andliga rötter i Svenska Missionsförbundet. Det var där han blev frälst, döpt och andedöpt. Redan som 16-åring började han predika och som 18-åring började han resa omkring och leda väckelsemöten runt om i Sverige.
I början av 1960-talet sökte han sig till pingströrelsen. Under alla hans år som predikant, 30 år som församlingsföreståndare och 20 år som resande förkunnare, har det väckande budskapet legat närmast hans hjärta.
Nu bor Hans Jansson i Uppsala och är pensionär sedan några år och skrivandet har blivit hans främsta sätt att fortsätta nå ut med väckelsens budskap. Nu och då besöker han fortfarande församlingar och talar då gärna tematiskt om väckelsens hemlighet, Jesu återkomst och behovet av väckelse.
Hans senaste skrift ”Församlingens uppvaknande” handlar både om vad väckelse är och varför den behövs.
– Jag upplever det nuvarande läget väldigt allvarligt och menar att församlingarna behöver det väckande budskapet. Det är alltför mycket andlig slummer och för lite nöd för det andliga läget. Men så har det varit förr också och därför har väckelsen alltid börjat i församlingen.
– Den lokala församlingen har ansvaret för det andliga läget på hemorten. Vi borde vara ett slags andligt brandförsvar som släcker syndens eldar.

Varning behövs
Hans Jansson menar att nu då väckelsemötena till största delen försvunnit, bör all förkunnelse innehålla ett väckelsebudskap, förutom den nödvändiga uppbyggelsen.
– Väckelseförkunnelsen får dock inte vara dömande, utan framburen i ödmjukhet och nöd för människors frälsning. Vi behöver förstå att vi inte är något i oss själva, utan bara syndare frälsta av nåd.
Varningar för synden och dess följder behövs i högre grad, menar han, och hänvisar till 2 Tim 3, där det bland annat står om hur människornas skrytsamhet, fräckhet, oförsonlighet, våldsamhet, svekfullhet och njutningslystnad ska prägla den sista tiden.
– Vi bör vara mer på vår vakt emot sådant, säger han.
Det upprop om bön och fasta som gick ut till alla pingstförsamlingar vid årsskiftet har han tagit emot med glädje och konstaterar att bönesatsningar alltid föregått väckelsetider.
Hans Jansson arbetar och tror på att också Sverige ska få del av den stora väckelse som pågår på andra håll i världen.