Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hänförelse, hängivenhet och hänsyn

Jag vill börja min första ledare för tidningen Pingst.se med att uttrycka min tacksamhet för förtroendet att få vara med och tjäna i det vi har tillsammans som rörelse, vår gemenskap och våra gemensamma verksamheter. Tack för all uppmuntran och allt stöd!

När vi var samlade till rådslag i Pingstkyrkan Uppsala för någon månad sedan försökte jag beskriva min bild av vad pingströrelsen är utifrån de tre orden hänförelse, hängivenhet och hänsyn. Jag tror att de orden berättar något viktigt om det sammanhang vi är en del av, hur vi ska fungera och agera.

Vad vore vi egentligen utan Guds Ande, hur skulle liv kunna existera utan hans vilja och hur skulle hans församling kunna göra något verkligt om inte det var för Guds närvaro i våra liv? Pingsterfarenheten är en erfarenhet av Gud i nuet, i det egna livet och i församlingen. Det är något som sköljer över oss på samma sätt som dopets vatten. Detta att bli berörd av Gud, att inte bara be och undra utan också beundra hans storhet och makt, det ger äkta hänförelse.

Jag tror att erfarenheten av Anden, när den är sund, alltid leder oss till Jesus, att tro på honom, tjäna honom och tillbe honom. Livet med Gud genom Anden är inte i första hand känslor även om det kan påverka vårt känsloliv. Motivet när Lukas skriver Apostlagärningarna verkar vara ett annat; kraft till tjänst för Jesus. I Apostlagärningarna 1:8 talar Jesus om att vi ska få kraft att bli vittnen. Vår tids projekthysteri, relativisering och ibland ovilja att vara långsiktiga i relationer skapar ett stort behov av uthållighet. Jag tror att uthållighet är en av de viktigaste delarna av sann hängivenhet.

Det är viktigt att lampan får fortsätta lysa i våra kyrkor så att människor kan komma för att mötas och ta del av evangeliet. I vår tid är utmaningen att predika Jesus som enda vägen till Gud viktig och samtidigt känslig. Exklusiva anspråk uppfattas som intoleranta och ibland diskriminerande. Här behöver vi be Gud om vishet och nåd, vår tid behöver inte mer av polarisering. Jag tror att vi behöver växa i den hänsyn evangeliet ger för att växa som församlingar. Låt oss leva evangeliet och dess budskap om frälsning för var och en som tror. Jag tror på en sund och hälsosam rörelse där hänförelsen över en stor och mäktig Gud går över i uthållig hängivenhet utan att förlora hänsyn och respekt för varje människa vi möter.

Trevlig sommar!