Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Han tror på väckelse bland invandrare

De har lämnat sin gamla tillvaro för en ny och deras öppna sinnen gör dem mest mottagliga av alla för väckelsen. Uppdraget att vinna Sveriges invandrare för Gud är stort och viktigt, och församlingsmedlemmar med utländsk bakgrund är nyckelpersoner. Det menar Anders Wennerström, församlingsledarei Europaporten, Malmö.

Det är ingen slump att majoriteten av medlemmarna i pingstförsamlingen Europaporten, Malmö, har utländsk bakgrund. Stadens befolkning kommer från 171 nationaliteter och talar drygt 100 språk.
Ä För att kunna vinna en så stor och viktig del av befolkningen för Gud behövs medlemmar som kan de kulturella koderna och språken. Invandrarna blir själva nyckelpersoner i detta uppdrag.
Det säger Anders Wennerström, ordförande i missionsrådet och ansvarig för församlingens arbete riktat till olika kulturer, samt mångfaldskonsult inom domstolsväsendet.

Evangelisera bland egna
I församlingen Europaporten uppmuntras varje etnisk grupp att evangelisera bland sina egna, men också att leda de nyomvända in i den stora gemenskapen. Att lämna ett geografiskt område ger ofta också möjlighet att finna nytt sätt att leva, menar Anders Wennerström. Tusentals invandrare står därför i ett läge där de är mer påverkbara än infödda svenskar för nya intryck:
Ä Jag tror att den väckelse som väntar kanske i första hand kommer att beröra dem som kommit hit från andra länder och kulturer. Vi kan se att det finns en nyfikenhet och en längtan efter att lära känna Gud, exempelvis genom att de söker sig till våra alpha-kurser. Gud vill använda församlingen i denna speciella situation och det gäller för oss att bejaka uppdraget.
Han tror att det till och med kan vara lättare för en person från ett annat land att komma in i församlingen om den egna kulturen finns representerad i den, än för en ursprungssvensk.
Ä Jag upplever att människor med andra bakgrunder ofta är bättre på att ta hand om varandra än vad vi infödda svenskar är.

Ämnet engagerar
Anders Wennerströms egen bakgrund har gett honom en gedigen erfarenhet och det är tydligt att ämnet engagerar honom djupt. Han var under 14 år missionär i Pakistan och utbildade sig inom antropologi i Islamabad.
Efter hemkomsten arbetade han i över tio år i Rosengård för Malmö kommun, med demokratiprojekt. Han vet att den öppenhet som ofta finns hos de nyinvandrade riskerar att vändas i slutenhet och isolering.
Ä Genom mitt arbete har jag fått insikt i vad utanförskap innebär, att vi i Sverige inte har lyckats med integrationen av vissa etniska grupper. I stället har de tryckts ut i marginalen av samhället och blivit en underklass med etniska och religiösa förtecken.
Han ser tydliga paralleller mellan underklassproblemen i Sverige och Pakistan, hur människor upplever sig som offer i andras händer, och lever i arbetslöshet och ohälsa.
Ä Man kan också se att människor tenderar att bli mer politiskt och religiöst radikala i den identitet de hade när de kom, när de inte blir accepterade av samhället.

Inkluderande samhälle
Det antropologiska perspektivet på kultur och identitet öppnar däremot upp för ett inkluderande samhälle:
a
Ä Ju mer kunskap man har om hur kultur fungerar, desto mer inser man att det finns mycket mer som är allmänmänskligt än som är kulturellt bundet. Men i stället för att lyfta undan slöjan och därunder hitta människan, fastnar många i själva slöjan.
I detta läge är församlingen mycket viktig som mötesplats, där människor med olika kulturella uttryck kan bejakas och förenas, betonar Anders Wennerström. Men det är inte självklart att de nya medlemmarna finner sina platser i den stora gemenskapen, de kan i stället bli kvar i sina egna mindre grup-peringar. Själv är han skeptisk till renodlade invandrarkyrkor.
Ä Om vi lär känna varandra som personer i stället för att hänga upp oss på exempelvis musikstilen, kan vi hitta en samexistens, säger han med övertygelse.
En gemensam gudstjänst
I Europaporten firas en gemensam gudstjänst i veckan, som simultantolkas till de olika språk som talas. Men olika etniska grupper har också egna samlingar. Hemligheten till framgång ligger i att ha det högt i tak, enligt Anders Wennerström.
Ä Det måste få finnas olika uttryckssätt inom den mångkulturella församlingen, och en mångfald inom tjänsterna. Då kan var och en känna att det här är min församling också, att man har ett inflytande. Samtidigt är det svårt att hålla en gudstjänst där alla kulturella koder tar sig uttryck. Då kan man hellre göra den så avskalad som möjligt, och i stället låta olika uttryck komma fram i de mindre samlingarna, föreslår han. Båda delarna behövs.
Han menar att såväl samhället som församlingen måste vara beredd på förändring framöver.
Ä När vi valt att ta emot så många i Sverige, så förändras själva samhället och nu behöver vi underlätta övergången till det heterogena samhället. Vi måste inse att vi människor berikar varandra utifrån våra olikheter.
Ä Någon sa till mig att vi svenskar behöver uppgradera synen på vad som är svenskt. Här finns en lång väg kvar att gå, men jag tror att den kristna församlingen har kommit längst.