Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Han har öppnat pärleporten

Han har öppnat pärleporten, Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.

Jag minns att jag i mitten av 60-talet lekte i lekparken nära mitt hem samtidigt som jag sjöng denna vers för mig själv och försökte komma på hur resten av texten löd. Jag växte upp mitt i Pingströrelsen och i Filadelfiakyrkan i Stockholm, och min upplevelse är att jag var en del av en skara med ett framtidshopp. Den här sångens text i  kombination med en klatschig melodi gjorde att den lätt gjorde sig påmind. Att jag då inte visste eller förstod vad en Pärleport var eller betydde spelade ingen roll.
Nu, 50 år senare, har min tro vuxit sig större. Mitt liv har mött livets verklighet med både lidande, sorg och död men ändå har min tro och övertygelse på en frälsare som aldrig lämnar mig vuxit sig starkare.
Nu är det snart tre år sedan jag lämnade min tjänst på banken, som jag var i tjänst hos i över 30 år, för att vara med i laget på IBRA som arbetar med Jesus befallning i Matteus 28, vers 18–19, att göra lärjungar.
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DETTA viktiga internationella arbete är den stora mängd människor som ekonomiskt är med och ger av sina böner och pengar. Vilken stor tacksamhet jag känner att nu få vara en del i detta. Jag är fullt övertygad att Gud hela tiden har varit med mig och att jag har fått vara i hans vilja även i dagar då jag funnits på andra arbetsplatser. Jag tror att Gud i sin skapelse av mig och andra människor har lagt ner egenskaper som är unika och som behövs i Guds församling och kropp för att vi ska komplettera varandra. Det är viktigt att vi förstår att det är det som resulterar i helheten och att det inte främst handlar om våra individuella ansträngningar.
I min vardag på kontoret med attester av fakturor, planering av veckan och budgetarbete får jag ständigt höra rapporter från vår värld där människor får uppleva livsförvandlande frälsningsupplevelser. Samtidigt som jag vill att alla de som ber för oss och våra gåvogivare får ta del av dessa glädjerapporter längtar jag efter att denna väckelse även ska ta fart i Sverige. Jesus sa i Apostlagärningarna kapitel 1:8 att vi ska vittna om honom i Stockholm och Gävle och hela Sverige och ända till jordens yttersta gräns (min översättning). Det är många och, inga eller. Mission är här och nu och i hela världen.
När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesus stora kärlek
och för mig den öppen står.