Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Han är ny ordförande för styrgrupp Internationell

Peter Kammensjö är glad för att ha fått förtroendet att bli ordförande i Styrgrupp Internationellt. – Jag har tackat nej en gång tidigare och att jag fick frågan igen är en bekräftelse för mig på att glöden i mig nog har rätt ursprung, säger han.

Peter Kammensjö har varit ledamot i Styrgrupp Internationellt sedan 2009 och satt tidigare i SPM- och PMU-styrelsen. Sammanlagt har han varit verksam på riksplanet för Pingst i sex år.
Till vardags återfinns Peter Kammensjö på Högskolan i Borås, där han leder något som kallas Bättrekonceptet och som handlar om att hjälpa dem som arbetar i små och medelstora företag att utvecklas. I botten har han en civilingenjörsutbildning i maskinteknik från Chalmers i Göteborg.
Nu får han lov att ta ett antal dagar tjänstledigt per år för att hinna med det nya uppdraget som ordförande i Styrgrupp Internationell, vilket också innebär att man blir invald i Pingststyrelsen. Han har inte tidigare varit verksam som ordförande, men är ändå inte nervös inför det arbete som väntar.
Ä Nej, jag kommer in i ett teamarbete, säger han lugnt.
Peter Kammensjö har egen erfarenhet av att arbeta i missionsarbete utomlands. Dels i Rwanda under två år på 80-talet och dels i Sudan under sammanlagt fem år mellan 90 och 02. I Sudan var han kontaktperson gentemot pingstmissionens systerkyrkor i landet, ledde pingstmissionens lokala utvecklingsorganisation och var med och startade folkbildningsprojektet Kunskapens hus och de så kallade sol-skolorna, som handlade om förnyelsebara energikällor.
En av de stora utmaningarna för pingströrelsens internationella arbete är som Peter Kammensjö ser det att Pingst är en folkrörelse, där väldigt många har mycket olika synpunkter på hur det stora gemensamma uppdraget bäst ska utföras. Styrgruppen är en korsväg för många av dessa synpunkter.
Ä Då är vårt uppdrag att ödmjukt och respektfullt lyssna, väga argumenten mot ett helhetsperspektiv och sedan ta långsiktiga beslut.
En annan utmaning är Sidasamarbetet, tycker han. Sidas ökade krav på professionalisering måste mötas genom att PMU tillåts bli ännu bättre, ja till och med ”bäst i klassen”, anser han. Och han önskar också att pingstförsamlingarna ska se PMU som sin naturliga biståndskanal så att andelen egna medel ökar.
Ä Vårt beroende av Sida är för stort i dag. Det är viktigt att vi också kan göra gemensamma insatser med egna medel, säger han och påtalar att Pingst genom Ibra, ICBI och PMU ju har en fantastisk verktygslåda.
Ä Genom att använda de olika verktygen i lådan för det som de är bäst lämpade för så når vi bättre resultat än om vi med en hammare försöker att både spika och skruva.
Styrgrupp Internationellt är en stor grupp, där omkring 15 personer brukar delta i sammanträdena och Peter Kammensjö menar att man i framtiden måste arbeta lite annorlunda än hitintills.
Ä Jag har en idé om att jobba mer i arbetsgrupper mellan styrgruppsmötena för att få styrfart på det hela.
Om han ska beskriva sig själv så blir det med ordet ”handlings människa”.
Ä Ja, jag gillar att omsätta saker i praktiken säger han.
Peter Kammensjö är medlem i Smyrnaförsamlingen i Göteborg, som också var utsändande för honom och familjen, när de arbetade i Afrika. Han blir 55 år i år och har tre utflugna barn.