Ove Gustafsson är sedan i maj PMU:s nye programchef. Ett arbete som innebär att ha överblick över allt det som PMU arbetar med. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Ove Gustafsson är sedan i maj PMU:s nye programchef. Ett arbete som innebär att ha överblick över allt det som PMU arbetar med. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Han är ny chef på PMU

Ove Gustafsson ska ha örnperspektiv på arbetet

Han har ett arbete som aldrig någonsin blir färdigt. Men också ett arbete som gör skillnad för många människor i många olika länder. Möt Ove Gustafsson, PMU:s nye programchef.

Ove Gustafsson tillträdde som programchef på PMU i maj och har vid det här laget kommit in i arbetet, men säger ändå att han lär sig nya saker varje dag. Han uttrycker också sin stora respekt för sina kollegor. Det är spännande att få vara en del av detta team, tycker han.
Vad innebär det då att vara programchef, undrar jag. En hel del, visar det sig. Inte minst att försöka skaffa sig något slags örnperspektiv över allt det som PMU arbetar med. Det handlar om ett stort arbete i många olika länder.
– I rollen ligger att ha överblick på vilka partners vi arbetar med och hur vi arbetar med dem, både i olika regionala projekt och i de tematiska.
Rollen rymmer också kontakter med institutionella givare som Radiohjälpen, SIDA och SMR och förstås en hel del kontakt med församlingar kring projekt och eventuella kriser som kan uppstå.
Det ligger i programchefrollens natur att det handlar om ett arbete som aldrig blir färdigt, konstaterar Ove, men säger att det viktiga är att ändå hitta mätpunkterna så att det man gör går att kvalitetssäkra, vilket också är en viktig del av hans arbete. Samtidigt som lärande och innovationstänkande också måste prägla arbetet.

Innan Ove började på PMU hade han en liknande roll på Läkarmissionen, vilket förstås underlättat för honom i den nya rollen på PMU. I hans cv finns också tjänst som kanslichef på Svenska institutet för Missionsforskning och lärare på Uppsala universitet. Han har även under ett par år arbetat som facilitator i södra Afrika för PMU och långt tillbaka, på 70-talet, haft en infosekreterartjänst på PMU. Ove Gustafsson bor i Uppsala, där han tillhör pingstförsamlingen, som bland annat sedan många år tillbaka har ett stort engagemang i södra Afrika.
Att han har jobbet i Stockholm får honom ändå inte att lämna sitt Uppsala. Det fungerar så bra att åka tåg mellan städerna, säger Ove och påpekar att man hinner få mycket gjort under restiden också.
Flera gånger under vårt samtal återkommer han till vikten av ömsesidighet i arbetet med partners i andra länder.
– Vi har så mycket att lära av dem, säger han. Inte minst när det gäller påverkan på samhället och i arbetet för samhällsförändring. Vi borde ta vara på det ännu bättre än hittills.

En fråga han särskilt vill lyfta fram än den om jämställdhet.
– Det är en av vår tids största frågor och i utvecklingssamarbetet hänger den ihop med frågor kring utbildning och försörjningsmöjligheter. Jämställdhet är även något vi kan och behöver jobba med här hemma. Kyrkan skulle kunna vara ännu mer av en förebild i ledarskapsfrågor, inte minst kring mansroll och maskulinitet.
En annan stor utmaning ser han i FN:s Agenda 2030, som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
PMU arbetar utifrån Agenda 2030 och Ove påpekar att den öppnar upp nya möjligheter vad gäller framtiden och utveckling i alla länder. Till exempel genom att biståndsaktörer kan jobba med regeringarna i olika länder, eftersom de i sin tur ska rapportera om hur de jobbar med de olika målen om exempelvis utbildning, tillgång till rent vatten och miljöfrågor. Här finns möjligheter till samverkan och pådrivande dialog.
Agenda 2030 öppnar också upp för större möjligheter att samverka med företag och lokala universitet.
– Allt biståndsarbete gynnas av ökad samverkan, vilket i sin tur ger så mycket andra positiva effekter, menar Ove och fortsätter:
– Kyrkan kan vara gränsöverskridande och inkluderande och stå upp för de mest utsatta. Något som är väldigt viktigt i frågor kring fred, försoning och konflikthantering till exempel.
– Jag skulle vilja att hela Pingströrelsen, och inte bara PMU, ställde sig bakom Agenda 2030, säger han.

Ove säger att han gillar PMU:s sätt att arbeta, vilket innebär att man samarbetar både med svenska församlingar och med lokala partners i olika länder.
– Utan församlingarna är vi ingenting, säger han bestämt. Där finns vår core value, hela vårt existensberättigande.
Vi pratar lite om PMU framöver och hur det kommer att fungera nu när PMU inte längre är en av SIDA:s ramorganisationer.
– Vårt mål är förstås att få ett nytt ramavtal, säger han. Vi jobbar på med att uppnå hög kvalitet i vårt arbete och känner oss trygga i vårt arbetssätt och har tilltro till att möjligheter då ska öppna sig framöver.
Men just nu är det genom SMR, Svenska Missionsrådet, där Pingst för övrigt varit en av medlemmarna sedan 1946, som PMU får söka SIDA-medel. Det gäller till att börja med för anslagsåren 2018 och 2019.
– Vi har ett gott samarbete med SMR, säger Ove, som anser att organisationerna har mycket att lära av varandra.
PMU söker också anslag från andra finansiella aktörer. Genom de fältkontor som nu finns på Cypern, i Kenya och i Thailand har det till exempel blivit möjligt att söka anslag via svenska ambassader. Ett exempel på detta är att Svenska ambassaden i Etiopien öppnat för att PMU kan ansöka om medel för ett projekt kring freds- och försoningsarbete.
– Världen ligger öppen, konstaterar Ove Gustafsson och råder alla som kan att se sig om och se vad som görs och faktiskt händer.
– Men glöm inte att ta in det som utmanar vår egen livsstil. Tillsammans kan vi bygga ett jämlikt och solidariskt samhälle.