Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Halverade dopsiffror inom LP-verksamheten

På fyra år har LP-verksamhetens dopsiffror halverats. Något som förstås bekymrar Lars-Olof Egbäck, pastor inom verksamheten. – Ja, jag känner oro för att det sociala engagemanget minskar. Inte bara i samhället utan också i församlingarna.

Det råder ingen tvekan. Tyvärr. Dopsiffrorna har på fyra år minskat från 100 till 50. Och då räknas både de som döps i LP-konferenserna och de som döps i de lokala församlingarna efter kontakt med LP-verksamheten.
– Avståndet från parkbänken till Pingstkyrkan är enormt.
Så drastiskt uttrycker Lars-Olof Egbäck saken.
Tittar man i backspegeln så kan man konstatera att de flesta som döpts inom pingströrelsen kommit från LP-verksamheten eller genom barn- och ungdomsarbetet. Nu när båda dessa tillströmningar minskar, så är det klart att det får genomslag i den allmänna statistiken.
Det börjar nästan bli tjatigt att varje år behöva konstatera att dopsiffrorna är de lägsta någonsin, eller åtminstone sedan statistik började föras.
Under de senaste fyra åren har också antalet behandlingsplatser inom LP minskat väsentligt, och Lars-Olof ser ett samband mellan detta och antal döpta.
– LP-kontakterna har visserligen blivit fler, men många har väldigt lite verksamhet, säger han.

Måste välja väg
Han menar att församlingarna måste välja väg inför framtiden och att det som behövs är en social väckelse.
– Församlingarnas framtid finns i det sociala engagemanget, säger han och hävdar att det är något som får betydelse både utåt och inåt.
– Vad betyder vårt kristna liv, vårt engagemang egentligen? Hur tar vi hand om de allra svagaste?
Frågor som måste ställas, menar han. Och även frågor som för vem vi har verksamhet.
– Jag önskar att LP och församlingarna ska hitta ett nytt sätta att jobba tillsammans i framtiden, säger Lars-Olof Egbäck, för det är inte en lätt uppgift att ta hand om de före detta missbrukarna.