Hallå där Sten-Gunnar Hedin...

Sten-Gunnar Hedin är föreståndare för Pingst.

Vad tycker du om att det forskas om pingströrelsen?
– Det är mycket bra. Som en församlingsrörelse med 100-årig historia finns det mycket att forska om. Dokumentationen under de första 50 åren var mycket bättre än på senare tid. Då skrevs det väldigt mycket mer.
– Jag ser fram emot det kommande bokverket om pingströrelsen i Sverige. Det kommer att bli en viktig kunskapsöverföring.

Är forskning om pingströrelsen bara av godo?
– Ja, jag tror det. Det som är bestående, det som är rätt och riktigt och som är Guds verk tål att prövas. Även olyckliga beslut, misstag och tillkortakommanden kan man ha nytta av att se och lära av.
– Man måste inte brännmärka allting, men man kan lära sig av det. Jämför till exempel med hur öppen Bibeln är med att människor misslyckas och gör fel ibland.

Vilken typ av forskning skulle du vilja se mer av?
– Framför allt inom teologi. Jag ser det som oerhört viktigt att den pentekostala teologin med betoningen av den personliga erfarenheten blir uppmärksammad också akademiskt.
– Det skulle också vara ett sätt att påverka kommande ledare. Det finns så lite skrivet om denna teologi och det vore mycket värdefullt om vi fick in det i Sverige.

Fotnot: Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO, har till uppgift att bevaka och initiera forskning, som har anknytning till frikykorna, anordna seminarier och forskarträffar, samt dela ut ekonomiskt stöd till forskningsinsatser.