Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Peter Stolpestad...

Peter Stolpestad är pingstförsamlingarnas nye musikkonsulent.

Vad vill du göra för musiklivet i Pingst?
Till en början vill jag skapa ett nätverk av musiker, sångare, musikledare, inspiratörer, instruktörer med mera där jag som musikkonsulent är en sammankallande länk. 2007 års Sång- och musikkonferens kommer givetvis att ligga på mitt bord, liksom att utveckla innehållet under rubriken ”musik” på Pingsts hemsida.
På lång sikt hoppas jag att vi som håller på med musik får en tydligare vi-känsla. Det är också viktigt med offensiv marknadsföring av det vi håller på med. Detta för att vårt mål ju är att fler ska känna sig hemma i vår gemenskap. Musiken får aldrig bli ett ”internt Pingstartisteri” där vi glömmer bort människorna utanför kyrkväggarna.
 
Är musiklivet på nedåtgående?
En farlig trend är att barn och ungdomar inte har samma intresse av att musicera som min generation hade på 80-talet. Detta syns på kulturskolor och också på musikhögskolorna. Dagens barn och ungdomar ”har inte tid” att lära sig spela något instrument. Att börja spela klarinett och lära sig tre toner i veckan är ett långsiktigt hantverk som tyvärr inte lockar den ”stressade” moderna människan. I den bemärkelsen så är musiklivet på nedåtgående.
I våra församlingar däremot tycker jag nog att vi på många ställen har ett rikt musiklliv. Vi ska vara stolta över alla som använder sina gåvor att tjäna Gud och vill sjunga om Honom för andra.

Varför fick just du jobbet, tror du?
På grund av min musikaliska utbildning och erfarenhet, min kärlek till församlingen, min organisationsförmåga samt att jag gärna lyfter fram andra människor.
 
Hur kommer du att lägga upp ditt jobb?
Ta en dag i taget.
 
Är det körsång eller lovsångsteam som är framtiden?
Min övertygelse är att all musik som har syftet att ära Gud och/eller berätta om Gud kan få plats. Att ställa körsång och lovsångteam mot varandra är helt fel.
Jag hoppas vi ser mer av olika genrer i framtiden. Vart har brassbanden, jazzen och den klassiska musiken tagit vägen? Vad kan Bachs musik ge den mobiltelefonpratande nutidsmänniskan?

Fotnot: Peter Stolpestad är utbildad slagverkare vid Musikhögskolan i Oslo och i Göteborg. Han har sedan 1996 varit anställd vid Marinens Musikkår i Karlskorna. En anställning har beviljats tjänstledighet på halvtid från.