Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Nina Martinsson...

Utvärdering av projekt – vad innebär det?

Nina Martinsson ansvarar för det globala projektet Förstudier och utvärderingar.

– Pingst vill vara en lärande organisation. Det viktiga är inte bara vad vi gör utan hur vi gör det. I ett partnerskapsarbete som vårt, måste vi hela tiden analysera både relationer och förhållningssätt. Självklart finns det kontroll av använda medel, men lärandet är minst lika viktigt och det sker i dialogen mellan parterna.
Kan man verkligen utvärdera Guds verk?
– Det människor säger att de gör i Guds namn skall kunna prövas av alla. Att leva i ljuset betyder att vara transparent. Vissheten om Guds nåd borde göra oss trygga och prestigelösa och skapa förutsättningar för att våga utsätta oss för granskning. Jesus är min förebild: hans ständiga dialoger med fariséerna uppfattar jag som ett utvärderande förhållningssätt där upprättelsen av människan stod i fokus.
Varför har PMU Interlife valt att satsa mer på utvärdering?
– Vårt arbete bygger på relationer mellan församlingar i Sverige och deras samarbetskyrkor i fält. Vi vill öka allas delaktighet. Genom utvärderingarna tror vi att möjligheter till inflytande ökar. En utvärdering ger röst åt de män och kvinnor, pojkar och flickor som vi vill arbeta för.
Hur tillämpas utvärderingarna i det dagliga arbetet?
– Initiativet till en utvärdering kan komma från församling i Sverige eller från fält, från PMU eller Sida. Jag ansvarar för det globala projektet som heter Förstudier och utvärderingar, där kan man söka bidrag för en utvärdering. Alla parter skall vara delaktiga i uppdragsbeskrivningen och godkänna val av utvärderare som under en dryg vecka samlar in berättelser i fält och skriver en rapport.
Vad händer med rapporten?
– Vi inbjuder alla parter till ett rapportseminarium för att vi skall lära oss av erfarenheterna inför nya gemensamma insatser. På denna mötesplats presenterar utvärderaren sin rapport. Men vi vill gå längre och låta målgruppen få tillgång till utvärderingen genom till exempel en ”light”-version för att öka deras makt och inflytande över det som görs för dem.