Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Nils-Eije Stävare...

...från Ekerö, som nyligen disputerat på Uppsala universitet med en avhandling i kyrkohistoria om pingstpredikanten Georg Gustafsson, hans liv som församlingsledare, predikant och förebedjare.

Hur känns det att vara teologie doktor?
–?Jo, tack – det känns väldigt bra. Jag är faktiskt lite stolt över att ha fullföljt detta mitt projekt att utforska Georg Gustafssons liv.

Hur länge har du arbetat med din avhandling?
–?Jag har hållit på i fem år, men på halvtid. Andra halvan av min tid har jag försökt sköta min uppgift som lärare på Kaggeholm.

Varför valde du att skriva om Georg Gustafsson?
–?Den konkreta anledningen var att jag stötte på drygt tjugotalet flyttkartonger fullproppade med brev från människor som önskade hans förbön och hjälp, brev som förvarades i arkivet som Pingst Arkiv & Forskning har i den så kallade ”LP-villans” källare här på Kaggeholm. Dessa brev fångade mig och väckte minnet av en vecka med Georg som lärare jag var med om hösten 1966 vid Elimförsamlingens i Malmö bibelskola.
–?När jag sedan började sortera och läsa dessa brev var jag fast. Om den mannens livsgärning ville jag försöka skriva, så var det bara.

Vad är det viktigaste du kom fram till?
–?Det är svårt att svara kort på den frågan. Ska jag välja en sak, blir det nog ändå resultaten av helandetjänsten på 1930-talet i jämförelse med samma tjänst på 1960-talet. Dels pingstfolkets förändrade syn på ”Herren som sin läkare” vid sjukdom och dels den interna sekularisering bland pingstfolket som denna uttrycker. Detta påverkade resultaten i hög grad, andelen omvittnade helanden halverades procentuellt sett.

Ska du fortsätta forska?
–?Ja, det kommer jag att göra. Börjar redan i sommar med research till nästa biografi, som skall skildra Elsa Borg – ”Vita bergens drottning/ängel” – människan och livsgärningen. Borg levde mellan 1826 och 1909. Hennes liv var av stor betydelse för svensk kristenhet.

Vad har du själv för relation till pingströrelsen?
–?Är medlem i pingstförsamlingen i Botkyrka. Och har varit timlärare på PTS i kyrkohistoria i sju år.

Fotnot: Nils-Eije Stävares doktorsavhandling har titeln ”Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen”. Den är utgiven av Uppsala universitet.