Hallå där Johnny Trossö...

Johnny Trossö är ungdomspastor i Pingstförsamlingen i Norrköping.

Vad tycker du om kampanjen?
Vi tappar fler och fler människor i våra församlingar i alla åldrar. Därför behövs kampanjen tillsammans med självrannsakan. Det går liksom hand i hand. Dess­utom är det viktigt att vi blir medvetna om hur det ser ut i våra församlingar, hur mycket plats får barnen och ungdomarna ta? Och hur mycket utrymme ger vi dem?

Hur jobbar ni i Norrköping för en församling med framtid?
Vi försöker bland annat att jobba generationsöverbryggande. Det finns så mycket missförstånd och förutfattade meningar från båda hållen. Var fjärde fredag anordnar vi gemensamma temakvällar om­kring olika ämnen, vilket normalt är ungdomarnas kväll, då alla är välkomna både unga och gamla. Vi försöker också att vara försiktiga med att all verksamhet kretsar kring konserter eller olika ”events”. Istället jobbar vi mycket med relationsinriktad verksamhet där ungdomarna delar livet med varandra. I en sådan atmosfär blir ungdomarna trygga i sig själva och i sin tro. Då kan det ibland vara enklare att presentera sin tro för andra.
Församlingen i Norrköping har också anställda som arbetar just mot barn, ungdomar och familjer. Att hjälpa dem att hitta sina olika gåvor och att få dem att komma i funktion.

Prioriteras barn och ungdomar i församlingens budget?
Vi lägger ett budgetförslag för barn- och ungdomsverksamheten. Vi skär inte bort något bara för att det inte finns pengar, då försöker vi hitta nya lösningar istället.