Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hållå där Johan Karlsson...

...som ska sluta som PHV:s handikappkonsulent.

Varför ska du sluta?
–?Åren i PHV har betytt mycket för mig, men nu är det dags att gå vidare. Jag ska börja arbeta som sjukhus- och fängelsepastor i Västervik.
?
Vad gör PHV:s handikappkonsulent?
–?Man arbetar med att lyfta fram frågor kring funktionshinder och funktionsnedsättning. Det arbetet sker genom församlingsbesök och olika kurser. Varje år har vi läger för familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi vill stödja församlingen kring dessa frågor.

Vad är det viktigaste i PHV:s verksamhet?
–?Att lyfta fram att varje människa har ett unikt värde och kan bidra med något speciellt. Vi vill riva alla hinder så våra kyrkor kan bli tillgängliga för alla.

Vilket är ditt starkaste intryck från tiden på PHV?
–?Jag är fascinerad av den kraft och vilja jag mött hos många människor med funktionsnedsättning. Det är verkligen så att alla kan bidra med något unikt i församlingen, om vi vill upptäcka det.