Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Göran Lennartsson...

...pingstvän från Uppsala, som nyligen disputerat med en avhandling i bibelvetenskap som utgår från verserna 19–21 i Apostlagärningarnas tredje kapitel soch undersöker begreppen ”vila” och ”upprättandet av allt”.

Hur känns det att vara teologie doktor?
– Det känns mycket skönt att ett långt projekt har kommit till ett slut och att disputationen gick bra. För övrigt tror jag inte att jag personlighetsförändras genom en titel på ett papper.

Hur länge har du arbetat med din avhandling?
– Själva skrivandet har jag hållit på med i ungefär sex år. Men frågeställningar som jag tar upp i avhandlingen har jag bearbetat i över 30 års tid.
?
Varför valde du ämnet vila och upprättelse?
– Jag har under många år varit intresserad dels av våra judiska rötter, dels eskatologi (yttersta tingen/ändens tid) och framför allt den messianska tiden. Apostlagärningarna 3:19–21 är en skärningspunkt av dessa aspekter genom de två uttrycken ”tider av vila” och ”upprättandet av allt”. ?
?
Vad är det viktigaste du kom fram till?
– Att uttrycket ’tider av vila’ i Petrus ?predikan syftar på Anden (Pingstdagen Apg 2) och de karismatiska erfarenheter som Apostlagärningarna skildrar – den messianska tid som redan brutit in. ’Upprättandet’ avser det som ska vid Jesu återkomst.
– Han kommer då som Messias och upprättar det som judar i samtiden förknippade med den messianska tiden: Judiska folkets upprättelse och universell vila för hela skapelsen. Jesus upprättar det rike av fred och ordning för hela jorden som man vid den tiden kopplade till Messias ankomst. ???

Tycker du att fler pingstvänner borde ägna sig åt högre teologiska studier?
– Den som är övertygad om att det är den väg Herren leder ska bejaka den. Titlar utbreder inte Guds rike. Men tror vi att vi har ett budskap att förvalta ska det hävdas på alla nivåer och sammanhang i vår värld. Det kommer att behövas många kallelsemedvetna teologer i framtiden.

Fotnot: Göran Lennartssons avhandling är skriven på engelska och har titeln ”Refreshing och restoration to escatological motifs in Acts 3:19-21.” På sidorna 22-24 finns huvudtankar ur den i undervisningsartikeln.