Hallå där Frank Henning Holm......

...som är projektledare för Världspingstkonferensen 2010.

Hur går det med förberedelserna inför Världspingstkonferensen i Stockholm??
–?Vi befinner oss i startfasen. Vi har haft ett möte i den exekutiva kommittén, där vi dryftat en del av de strategiska förutsättningarna för konferensen. Bland annat är man enig om att göra konferensen till en gemensam nordisk sådan och därför ingår representanter från alla de nordiska länderna i kommitté. Vi diskuterar också att forma en strategisk allians med de baltiska staterna.
?
Var kommer den att hållas?
–?Vi har reserverat Globen i Stockholm.?
?
Är datum bestämt??
–?Reservationen gäller mellan den 25 och 29 augusti 2010.?
?
Kommer den att ha något speciellt tema??
–?Vi har inte diskuterat teman ännu, men vi önskar att ha fokus på den yngre generationen i större grad än andra världspingstkonferenser haft. Vi önskar också en samkristen plattform och att hela pingstfamiljen ska engageras.
?
Ska det finnas en särskild värdförsamling??
–?Vi planerar att etablera en särskild värdkommitté med ledare från de nordiska pingströrelserna. Den kommer att mötas en eller två gånger under planeringsperioden.??
–?Vi räknar också med en lokal kommitté bestående av representanter från lokala församlingar i Mälardalen. Vi har haft en förberedande samling under 2007 med representanter från pingstförsamlingarna och kommer att inbjuda till en ny sådan där arbetet mera konkret förankras.

Hur säkras ekonomin??
–?Det finns planer på ett finansiellt konsortium mellan Dagengruppen AB, Pingst och den norska fastighetsbyrån Morgenstjernen samt den norska Pingströrelsens ledarråd.

Hur kan enskilda pingstvänner hjälpa till i arbetet??
–?Det kommer att skapas en projektorganisation för en rad definierade funktioner. Under världspingstkonferensen i Oslo 1992 och under konferensen Pingst för alla 2007 var omkring 300 frivilligarbetare engagerade. De arbetade med värdskap, teknik, vaktmästeri, kollektupptagning, vakthållning och mycket, mycket mer.