Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Emma Fahlstedt...

Den goda hustrun heter Emma Fahlstedts c-uppsats i religionsvetenskap vid Umeå universitet. I fokus står kvinnor som är gifta med pingstpastorer.

Varför valde du att skriva c-uppsats om pastorsfruar i pingströrelsen?
– Jag visste redan innan C-kursen började att jag ville skriva om kvinnor inom pingst på något sätt. Frågan om kvinnligt ledarskap har ju börjat lyftas så jag kände att jag ville fokusera på de kvinnor man inte talar så mycket om, men som finns i nästan alla församlingar, pastorsfruarna.

Var det lätt eller svårt att samla material?
– Så vitt jag kunnat förstå är min uppsats det första som skrivs om pastorsfruar. Jag hittade inget annat material varken vetenskapligt eller populärvetenskapligt. Därför var det jättesvårt att hitta material och jag hade en bok om prästfruar som huvudkälla.
– Sedan har jag ju intervjuat tre pastorsfruar och underlaget från de intervjuerna utgör mitt huvudmaterial.

Fick du fram något som du inte väntade dig?
– Ja, det måste jag säga. Att alla flyttar tagit en väldigt stor del i pastorsfruarnas liv till exempel och det var något jag inte räknat med. Man bor några år på ett ställe och sedan får maken kallelse till annan ort och pastorsfrun flyttar med, även om hon kanske egentligen inte vill.
– Om man ska prata i mer världsliga termer så innebär flytten ofta en karriärklättring för mannen, han blir pastor i stället för ungdomspastor, föreståndare i stället för pastor etcetera, medan flyttarna för hustrun däremot snarare innebär en avsaknad av egen karriär och en stor uppoffring man gör för mannen och för Gud helt enkelt.
– Sedan märkte jag att det inte är helt lätt att vara pastorsfru idag, eftersom man får kombinera den rollen med en yrkesroll.

Har din bild av pastorns fru förändrats av arbetet?
– Jag trodde att man som pastorsfru skulle känna mer krav och förväntningar från församlingen än vad som framkom, och det är ju väldigt positivt.
– Jag tror inte att bilden av själva pastorsfrun förändrats särskilt. De är väldigt starka kvinnor som gör ett medvetet val och som ofta känner en kallelse att vara pastorsfru.

Vad sa opponenten?
– Jag fick väldigt positiv respons på min uppsats vilket kändes jättekul. Jag har också blivit väldigt sporrad att gå vidare och skulle gärna vilja fortsätta att forska med betoning på kvinnor inom pingströrelsen.