Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Claes Waern...

som börjar som tillförordnad direktor för Pingst den 1 juni.

Hur känns det att bli direktor för Pingst igen?
– Det känns bra. Men känslor styr inte beslut om den här typen av jobb.
?
Varför tog du jobbet?
– Jag är ”konsult” och som sådan är jag öppen för alla intressanta förslag. Men jag måste erkänna att jag tog det här jobbet?för att jag tror på den organisation jag ska arbeta i.?
– Jag har varit med sedan Pingst bildades och jag är övertygad om att Pingst­rörelsen mår bra av den förändring som nu sker, när de gemensamma verksamhetsgrenarna samverkar allt mer och styrningen ligger nära församlingarna.
?
Hur länge ska du jobba?
– Avtalet är på sex månader. Det kan avslutas tidigare om Pingst innan dess har rekryterat en ny direktor.
?
Vad ska du framför allt syssla med?
– Framför allt är mitt ansvar stabs­­funktionerna. Men som i allt teamarbete måste jag vara beredd på att rycka in där det behövs. Att ekonomi­­­frågorna kommer att ta mycket av tiden är väl ingen hemlighet.
?
Kommer du att få ordning på Pingsts ekonomi?
– Nej, men jag ber ivrigt till Gud att han ska visa mig/oss hur vi ska göra för att både kunna spara pengar, öka intäkterna och lösa de uppdrag församlingarna lagt på oss än bättre. Det är en besvärlig ekvation, men jag vet att om vi gör vad vi kan, lägger han sin välsignelse därtill.
– Vi ska naturligtvis inte ”förandliga” problemen, men jag är övertygad om att det finns en Guds väg ut ur den situation?Pingst nu är i.
– Vi är ju församlingarnas verksamhet och i en församling möter man ekonomiska problem inte bara genom ”affärsmässighet” utan också genom bön.
?
Hur tror du framtiden ser ut för Pingst – fria församlingar i samverkan?
– Pingst har ingen egen framtid. Den är?helt beroende?av att pingstförsamlingarna behöver lösa evangelisations-, missions-, informations- och andra frågor tillsammans.
– Och eftersom jag ser församlingens stora uppgifter och möjligheter, har jag också en stark tro på att Pingst behövs. Och med så mycken kompetens samlad i Pingsthuset måste vi klara att svara mot församlingarnas förväntan.