Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där Anna-Sara Bergwall...

Anna-Sara Bergwall är ungdomspastor i Pingstförsamlingen i Gävle.

Behövs kampanjen?
Ja, absolut! För oss är det jätteviktiga frågor som tas upp. Kampanjen och checklistan har hjälpt oss att se över vad som fungerar i vår församling. Vi vill ha barn och ungdomar i centrum i församlingen, men hur ser det egentligen ut?

Hur jobbar man i Gävle för en församling med framtid?
Vi försöker anpassa gudstjänsterna så att både barn och ungdomar ska trivas, den stund som barnen är med innan de går till söndagsskolan ska vara anpassad för dem.
Vi försöker jobba så att ungdomarna deltar i gudstjänsterna och vi jobbar på att de ska bli ännu mera delaktiga i församlingen.
Dessutom har vi två heltidsanställda som jobbar med barn och ungdomar.

Vad tycker du om kampanjen?
Jag tycker att det är en jättebra kampanj, lagom provocerande. Den får mig att tänka till över situationen som Sverige befinner sig i och jag funderar på om vi verkligen gör så mycket som vi säger att vi gör?
Om vi ska vända trenden måste vi gå till botten med orsaken till den negativa trenden.

Finns barn och ungdomsfrågor med på styrelsens dagordning?
I Gävle har vi invalda tonåringar som är med på styrelsemötet. De har inte beslutanderätt, men de får tycka till och komma med åsikter.