Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

… Anders Ekstedt, föreståndare i Sionförsamlingen i Linköping, som tränar medlemmar i evangelisation med hjälp av evangelisten Reinhard Bonnkes filmserie Full Flame.

Har själavinnarniten ökat i församlingen?
Ä Jag hoppas det. Kursen är inte avslutad. Vi håller på med den andra halvan av kursen nu under vårterminen.
Hur lägger ni upp kursen?
Ä Vi möts varannan tisdagskväll då vi har en allmän kurskväll i Sionförsamlingen. (Andra kurser som pågår är celledarutbildning, Själavårdskurs, Som fisken i vattnet” etc.) Vi delar upp kvällen i tre delar: Film, undervisning och samtal i grupper. Vi följer sedan det upplägg Reinhard Bonnke har i sitt kursmaterial. Vi ser en kortfilm varje gång som belyser en egenskap eller den utrustning Gud vill ge oss för att på ett bra sätt kunna förmedla tron.
Hur många deltar?
Ä Omkring 20 stycken.
Vad har varit positivt med materialet från Bonnkes organisation?
Ä Det är levande och konstruktivt. Filmerna är proffsigt gjorda. Reinhard Bonnke som gjort materialet har själv en passion för själars frälsning. Det smittar av sig därför kallar vi kursen: ”Smittande tron” .
Har ni stött på några kulturella hinder när ni använt materialet?
Ä Materialet är framställt i olika världsdelar. Vissa kurskvällar speglar tänket i Europa, andra kvällar Kina
eller Sydamerika. Det är en väldig bredd i kursutbudet och det skapar förståelse för olika kulturer i vårt mångkulturella samhälle.
Behöver evangelisationsivern förstärkas bland pingstvännerna i dag?
Ä Ja självklart. Vi förmedlar tron till alldeles för få människor. Den första församlingen i Jerusalem såg varje dag nya människor komma till tro. Vår vision är att dopförrättning ska vara en stående programpunkt i våra förmiddagsmöten.