Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

…med Andreas Ardenfors, ordförande för förkunnargemenskapen, som skickat en enkät om pastorers arbetsförhållanden till församlingsledningarna.

Är ni oroade över pastorernas arbetssituation?
Ä Både ja och nej. Det har verkligen blivit en förbättring, men vi tror att det går att göra det ännu bättre. En hel del slutar och för många är det en alldeles för lång väg tillbaka.
Varför ber ni församlingsledningarna och inte pastorerna om svar?
Ä Det är framförallt församlingsledningarna som arbetsgivare som vi tror är en nyckelgrupp. Därför skulle vi vilja höra vad de har säga och möta dem i ett samtal.
Hur lång tid har svararna på sig?
Ä Frågorna kom till församlingsledningarna i början av vecka 42. Vi vill ha in svaren så snabbt som möjligt och hoppas kunna ha sammanställt de flesta svaren till Predikantveckan i Stockholm.
Får de vara anonyma?
Ä Man får svara anonymt om man skulle vilja det.
Hur ska ni bearbeta och använda svaren?
Ä Vi skall samtala om dem i styrelsen för förkunnargemenskapen och sedan hoppas vi att kunna knyta till oss experthjälp som finns inom Pingst Ä fria församlingar i samverkan och församlingarna för att kunna möta behoven som vi har kommit fram till. I vår ordnar vi regionala samlingar på åtta olika orter runt om i landet för att följa upp enkäten.
Vad ska det hela leda till?
Ä Ambitionen är hög. Vi skulle vilja få vara med och se hur fler pastor stannade kvar i tjänst och att även de som slutat skulle kunna finna en väg tillbaka till tjänst.
Gör ni inte sådant som facket finns till för med detta?
Ä Vi ser inte det vi gör som en motsats till det som facket gör. Vi tror att vi som förkunnargemenskap kommer från ett annat håll med våra frågor. Dessutom är det församlingsledningarna vi vill träffa, men vi kommer inte på samma sätt ”formellt” som facket, utan mer kollegialt.

FAKTA/ Pastorsenkäten

Förkunnargemenskapens enkät tar förutom frågor om lön och anställningsförhållanden upp sådant som förväntningar på pastorn, eventuella löneförmåner, hur pastorsfamiljen bemöts och vilket betyg försmalingsledningen sätter på sig själv som arbetsgivare.

Resultaten av enkäten ska sammanställas och presenteras på Predikantveckan.

I vår arrangerar Förkunnargemenskapen och Pingst Ä fria församlingar i samverkan regionala samlingar i Malmö (31/1), Umeå (7/2), Stockholm (14/2), Göteborg (28/2), Jönköping (7/3), Örebro (14/3), Luleå (21/3) och Timrå (28/3), där redovisningen av och samtal kring enkäten är en del av dagordningen.